Usługi PPOŻ Warszawa – co znajduje się w naszej ofercie

Czym jest PPOŻ? Jakie usługi wchodzą w jego zakres i dlaczego są tak ważne? Sprawdź wszystko, co musisz wiedzieć o PPOŻ Warszawa.

Co oznacza skrót PPOŻ?

Skrót PPOŻ to nic innego jak ochrona przeciwpożarowa. System PPOŻ ma na celu zwalczanie pożarów, a przede wszystkim zapobieganie im.

Przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowią o przedsięwzięciach, których celem jest ochrona życia, zdrowia i mienia przed pożarem.

Jakie usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej świadczymy?

Usługi PPOŻ Warszawa świadczymy w zakresie obowiązujących wymagań ustawowych. Dodatkowo dopasowujemy usługi przeciwpożarowe do wymagań i potrzeb klienta.

Warto wiedzieć, że usługi PPOŻ mogą być łączone, by zoptymalizować koszty oraz kompleksowo zapewnić usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Jest to podstawowy element każdego systemu PPOŻ. Musi się znaleźć w każdym budynku innym niż mieszkalny o kubaturze ponad 1000 m3. Opracowujemy instrukcje w pełni zgodne z wymaganiami prawnymi oraz posiadające wysoką wartość merytoryczną. Dokumentacja pozwala spełnić obowiązek prawny oraz zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie.

Opinia PPOŻ

W ramach tej usługi PPOŻ wykwalifikowani pracownicy sporządzają ekspertyzę na temat ochrony przeciwpożarowej budynku.

Jest to usługa skierowana nie tylko do właścicieli nieruchomości, ale także zarządców i administratorów, którzy chcą uzyskać informację o stanie ochrony PPOŻ.

Inspektor PPOŻ

Usługi inspektora ochrony przeciwpożarowej to przede wszystkim działalność doradcza. Jego rola jest szczególnie ważna w zakładach pracy.

Jest zobowiązany do kontroli egzekwowania przepisów, które pozwalają na bezpieczną pracę i prawidłowe korzystanie z urządzeń przeciwpożarowych dostępnych w budynku lub na określonym terenie.

Przeglądy PPOŻ budynku

Instalacje PPOŻ wymagają nie tylko konserwacji, ale także regularnego przeglądu. Oprócz tego podczas przeglądu PPOŻ sprawdzane są systemy sygnalizacji pożaru lub inne zabezpieczenia przeciwpożarowe.

W ramach tej usługi odbywa się także kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, a przede wszystkim wyjść oraz dróg ewakuacyjnych.

Próbna ewakuacja

Zabezpieczenia przeciwpożarowe muszą być sprawne w każdym budynku. Jednak w przypadku zaistnienia pożaru bardzo ważna jest ewakuacja osób przebywających w budynku lub na danym terenie.

W zakresie usługi PPOŻ oferujemy także ćwiczenia w zakresie ewakuacji, które wskażą odpowiednie wzorce zachowań podczas pożaru.

Szkolenie PPOŻ

Do zakresu ochrony przeciwpożarowej można także zaliczyć szkolenia PPOŻ dla pracowników. Na szkoleniu pracownicy zapoznają się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz przejdą kurs użycia gaśnicy.

Dlaczego ochrona przeciwpożarowa jest tak ważna?

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze czy montaż instalacji przeciwpożarowych może uchronić od dużych strat materialnych, a nawet zapobiec śmierci wielu osób. Jednak w myśl przepisów przeciwpożarowych, oprócz stworzenia zabezpieczeń przeciwpożarowych, konieczna jest ich konserwacja i umiejętne używanie.