Uroczystości na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach – w środę 29 września 2021 spoczął tam Prezes Związku Powstania Warszawskiego, Zbigniew Galperyn

W środę, 29 września 2021 roku, na Powązkach żegnano zmarłego sześć dni wcześniej zasłużonego dla kraju powstańca, Zbigniewa Galperynę. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godzinie 11.00 w Katedrze Polowej Wolska Polskiego przy ulicy Długiej. Po nabożeństwie obecni podczas ceremonii bliscy i wdzięczni za jego pracę żałobnicy, odprowadzili zmarłego na miejsce jego wiecznego spoczynku. Ciało prezesa Związku Powstania Warszawskiego złożono w Panteonie Żołnierzy Polski Walczącej.

Zbigniew Galperyn – sylwetka powstańca

Zbiegniew Galperyn, ps. “Antek”, urodził się 18 maja 1929 roku w Warszawie. Już jako trzynastoletni chłopiec był członkiem Szarych Szeregów, a wieku lat czternastu został żołnierzem Armii Krajowej. W jej szeregach walczył podczas powstania w batalionie “Chrobry I” na Woli, Starym Mieście i w Śródmieściu. Ranny podczas walk trafił do szpitala wojskowego, później przeniósł się do Krakowa.

Po wojnie, w roku 1950 zdał egzamin maturalny i rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim. Przez następne lata pracował jako ekonomista, pełnił funkcję sekretarza i wiceprezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich. Nie zapomniał jednak o swojej walce za ojczyznę, cały czas angażując się w działalność społeczną i kombatancką jako prezes Związku Powstania Warszawskiego. Funkcję tę pełnił aż do dnia śmierci 23 września 2021 roku.

Kilka słów od najbliższego otoczenia

Podczas uroczystości pogrzebowych na temat zmarłego wypowiadało się wiele osób, które współpracowały z nim przez długie lata. Wśród licznych wypowiedzi warto przytoczyć słowa byłego prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK, Leszka Żukowskiego. Wspominał on zmarłego powstańca jako człowieka walczącego o zachowanie pamięci o wydarzeniach roku 1944, a także jako pracowitego kolegę. Żukowski współpracował z Galperynem przez wiele lat. W swoich słowach podkreślił, że łączyły ich te same idee.

Także Jolanta Kolczyńska, ps. “Klara”, członkini Zgrupowania “Chrobry II”, wspominała zmarłego “Antka”. Z jej słów wyłonił się człowiek serdeczny, o dobrym sercu, który starał się nieść wszystkim pomoc i wsparcie. Pełniący funkcję dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski podkreślił, że Zbigniew Galperyn całe życie poświęcił pracy dla dobra Polski i  powstańców. Rafał Szczepański, reprezentujący Fundację pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego zaznaczył, jak ważną rolę w powojennym życiu powstańców odegrał zmarły prezes Związku Powstania Warszawskiego. Mówił o nim jako o człowieku godnym, bohaterskim i odważnym w walce za kraj i drugiego człowieka.