Uratowany łoś z zbiornika przeciwpożarowego w Ostrowi Mazowieckiej

Młody okaz łosia przypadkowo wpadł do zbiornika przeciwpożarowego na terenie Ostrowi Mazowieckiej, znajdującego się przy ulicy Warszawskiej. Nie mogąc samodzielnie opuścić wody, zwierzę musiało otrzymać pomoc od wezwanych na miejsce służb. Dowiedz się więcej o tej sytuacji poniżej.

W dniu 10 czerwca, w sobotę, po południu, dyżurny komendy ostrowskiej odbiera zgłoszenie dotyczące młodego łosia, który utknął w zbiorniku przeciwpożarowym i nie jest w stanie samodzielnie wydostać się z pułapki. Na miejsce zdarzenia szybko przybywa policja oraz straż pożarna.

Przybyłe na miejsce służby usiłują pomóc zwierzęciu opuścić niebezpieczne miejsce. Niestety, łoś jest bardzo przestraszony i wobec ogromnego stresu nie chce współpracować z ratownikami. Każde podejście służb do łosia sprawia, że ten reaguje coraz większym stresem i nieprzewidywalnymi odruchami – informuje młodsza aspirant Marzena Laczkowska, oficer prasowy policji w Ostrowi Mazowieckiej.

W końcu, po użyciu środka uspokajającego, udaje się wyjąć łosia z wodnego zbiornika przeciwpożarowego. Użycie tego środka okazało się konieczne dla bezpieczeństwa zwierzęcia i umożliwiło jego skuteczne uratowanie przez straż pożarną oraz inne zaangażowane służby.