Ujawnienie VAT-owskiej afery przestępczej: zatrzymano 11 osób

Jedenaście osób zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku z oszustwem podatkowym. Operacja miała miejsce na terenie Lotniska Chopina oraz na obszarze województwa wielkopolskiego. Jak wynika ze zgromadzonych dowodów, fikcyjne faktury wystawiano na kwotę co najmniej 121 milionów złotych.

W toku prowadzonych od stycznia bieżącego roku śledztw, śledczy natknęli się na nowy wątek w sprawie. Dotyczył on wyłudzeń podatkowych, które zaczęły się ukazywać jako kluczowe dla tej sprawy.

Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej wraz z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym doprowadzili do rozbicia kolejnej grupy przestępczej. Ta specjalizowała się w przestępstwach podatkowych oraz praniu brudnych pieniędzy. Przeszukano wiele miejsc powiązanych z procederem wystawiania i wprowadzania do obrotu pustych faktur VAT, które nie odzwierciedlały prawdziwego przebiegu transakcji.

Zgromadzone dowody wskazują, że faktury były wystawiane na nieistniejące towary, takie jak stal czy materiały budowlane, oraz na niewykonane usługi. Łączna kwota faktur wystawionych w tej sprawie wynosiła co najmniej 121 milionów złotych. Pieniądze uzyskane w wyniku tego przestępstwa były następnie przenoszone pomiędzy wieloma kontami bankowymi, aby ukryć ich nielegalne pochodzenie – podało Centralne Biuro Antykorupcyjne.