Tworzenie socjologicznego obrazu Warszawy: zapowiedź konferencji i monografii

Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskie Obserwatorium Kultury i Instytut Inicjatyw Pozarządowych przygotowują się do zorganizowania konferencji. Wydarzenie ma na celu stworzenie platformy dyskusyjnej dla naukowców, którzy prowadzą badania teoretyczne skupiające się na Warszawie. To spotkanie nie stawia żadnych granic odnośnie afiliacji czy stopnia naukowego uczestników.

Warszawa, jako dynamiczna metropolia pełna różnorodnych wydarzeń społecznych i kulturalnych, jest doskonałym tematem do studiów socjologicznych. Obrazuje bowiem zmienność nastrojów społecznych i wpływ metropolii na ich kreację. Z myślą o tym, planowane jest spotkanie badaczy z różnych centrów socjologii w listopadzie 2023 roku. Celem tego spotkania jest stworzenie jednolitego, ale zarazem szeroko zakrojonego obrazu miasta i jego mieszkańców.

Organizatorzy nie kończą jednak na konferencji. W 2024 roku zamierzają opublikować unikalną monografię, która ukazuje pełen wachlarz różnorodności, socjologiczną fascynację i niepowtarzalność Warszawy. To dzieło ma na celu zilustrować wyjątkowość naszej stolicy pod względem socjologicznym.