Strefa płatnego parkowania strefą miejskiego zamieszania – do 22 grudnia na Żoliborzu wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu

Rozszerzanie strefy płatnego parkowania w stolicy trwa. Mimo protestów mieszkańców niektórych dzielnic trwają prace, których celem jest wdrożenie miejskiego projektu. Obecnie wprowadzane zmiany objęły ulice Żoliborza. W dniach od 17 do 22 grudnia nastąpi tam reorganizacja zasad ruchu drogowego.

Żoliborz w strefie płatnej

Jak poinformowała kilka dni temu Donata Wancel, pełniąca funkcję rzecznika żoliborskiego urzędu, zmiana organizacji ruchu dotyczy dróg wewnętrznych, zarządzanymi bezpośrednio przez dzielnicę. Celem prowadzonych działań, jest uregulowanie przepisów i wyznaczenie stref, z których korzystać mogą tylko zameldowani na terenie dzielnicy mieszkańcy. Mapę obrazującą zmiany dla dróg wewnętrznych można znaleźć w sieci internetowej.

Dokumenty do wymiany

Jak przekazała przedstawicielka urzędu, o możliwości parkowania pojazdu w ramach wykupionego abonamentu, informuje odpowiednie oznaczenie. W miejscach, gdzie postój jest zabroniony, widnieje znak B-35. Ograniczony postój to symbol B-39. Z tych miejsc korzystać mogą tylko osoby, w których dokumencie widnieje adnotacja, informująca o ich uprawnieniach. Konieczne jest także opatrzenie dokumentu takiej osoby odpowiednim kodem. Mieszkańcy, którzy posiadają już abonament i mogły korzystać z objętych zmianami lokalizacjach, powinny teraz swoją kartę, uprawniającą do postoju na danej ulicy, wymienić. Z takiej usługi można skorzystać w Punktach Obsługi Pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego. Ci, którzy aplikowali o abonament za pośrednictwem strony internetowej, rzeczoną adnotację otrzymają automatycznie.