Stolica oficjalnie z nowym zabytkiem – ochroną objęto teren warszawskiego getta

Po kiklu latach starań teren, na którym w czasie II wojny światowej funkcjonowało warszawskie getto, został wpisany na listę zabytków. Ewidencyjną kartę archeologiczną obiektu opisano jako Podziemne relikty getta warszawskiego. Proces mający na celu objęcie terenu ochroną konserwatora zabytków ruszył w 2017 roku.

Ochrona zabytków dzięki pracom archeologicznym

To, co pozostało z utworzonego w czasie wojny przez Niemców getta, znajduje się obecnie pod powierzchnią współcześnie istniejących ulic. W ich obrębie od 2017 roku prowadzono prace archeologiczne, mające na celu odsłonięcie tego niezwykle ważnego dla historii stolicy terenu. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków od początku miało nadzieję na ustalenie losów mieszkańców getta na podstawie uzyskanych w czasie prac informacji. Do najcenniejszego pod tym względem obszaru zaliczono teren getta szczątkowego oraz szopy i tak zwany teren dziki – niezamieszkały.

Granice na podstawie map

Ze względu na skalę zniszczeń, jakie dokonały się na terenie Warszawy po kolejnych powstaniach, badający teren archeolodzy mieli utrudnione zadanie. Wyznaczając granice nowo opisywanego zabytku, nie mieli oni możliwości podparcia się nawet pozostałościami po ówczesnych budowlach. Jedynym źródłem były zapisy kartograficzne na temat organizacji terenu w tamtych latach i to na ich podstawie sporządzono plan obiektu.

Teren pod ochroną i zmiany w przepisach

W związku z wpisaniem getta warszawskiego na listę ewidencji zabytków zawierający się między opisanymi na planie ulicami teren podlega ścisłej ochronie i kontroli konserwatora zabytków. Od tej pory konieczne będzie uzyskanie zgody odpowiedniego organu na rozpoczęcie każdej budowy. Jak mówi pełniący funkcję stołecznego konserwatora zabytków Michał Krasucki, to pierwszy krok w stronę poważnej ochrony zniszczonego w 1943 roku żydowskiego miasta.