Rewitalizacja ulicy Środkowej na Pradze zablokowana – konserwator zabytków wycofał swoją zgodę

Przebudowa ulicy Środkowej na warszawskiej Pradze została wstrzymana. Konserwator zabytków, mimo wcześniejszej decyzji, wycofał swoją zgodę. Działający na terenie dzielnicy aktywiści wystosowali zaproszenie do rozmów, które otrzymali: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Stołeczny Konserwator Zabytków, Generalna Konserwator Zabytków, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra, odpowiedzialna za rewitalizację Pragi oraz projektanci z pracowni WXCA.

“Lepszy jest dialog na żywo niż poprzez wymianę pism” – obrońcy projektu zapraszają do rozmów przy okrągłym stole

Prowadzący działania w kierunku podjęcia rozmów aktywiści Porozumienia dla Pragi, wskazują na możliwość porozumienia między stronami sporu. W ich komunikacie czytamy:

“Jesteśmy przekonani, że w ramy nakreślone przez treść wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego ul. Środkowej możliwe jest wpisanie idei woonerfu. Uważamy, że zbyt dużo pracy i pieniędzy włożono w zaprojektowanie ulicy, by ten projekt wyrzucić do kosza. Zamiast betonu chcemy zobaczyć tam zieleń!”

Członkowie stowarzyszenia wskazują też na możliwość odtworzenia historycznego obrazu ulicy na podstawie zebranej dokumentacji fotograficznej, obejmującej jeszcze czasy przedwojenne.

“Spotkanie okrągłego stołu mogłoby się odbyć na początku października w Pałacyku Konopackiego lub Muzeum Warszawskiej Pragi. Lepszy jest dialog na żywo niż poprzez wymianę pism albo posty w mediach społecznościowych!”

Petycja Warszawskiego Forum Samorządowego – wnioskują o odwołanie wojewódzkiego konserwatora zabytków

Pismo w sprawie Jakuba Lewickiego sprawującego obecnie urząd wojewódzkiego konserwatora zabytków skierowano do Magdaleny Gawin oraz wojewody mazowieckiego, Konstantego Radziwiłła. Warszawskie Forum Samorządowe wskazuje w piśmie liczne uchybienia ze strony konserwatora, w tym brak rzetelności, sprzeczność podejmowanych działań i działanie na szkodę zrównoważonego rozwoju Warszawy. Za jeden z kluczowych przykładów szkodliwej działalności Lewickiego posłużył właśnie zablokowany przez niego  w ostatnich dniach projekt rewitalizacji ulicy Środkowej.