Otworzone ze znacznym opóźnieniem – kładki nad stacją Warszawa Gdańska w końcu dostępne dla pieszych

Po długim oczekiwaniu przejścia dla pieszych nad stacją Warszawa Gdańsk są już dostępne. O fakcie tym we wtorek 21 września poinformowała spółka PKP PLK. Dwie zadaszone kładki nie tylko posłużą tym, którzy udają się w kierunku peronu. Usprawnią też komunikację pomiędzy warszawskimi dzielnicami – Śródmieściem i Żoliborzem. Przebudowa stacji ma znacznie ułatwić przeciążoną już obsługę pasażerów w czasie trwających na linii średnicowej prac. Według podawanych przez pracowników kolei informacji łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 63 miliony złotych.

Opóźnienia w realizacji projektu

Przebudowę stacji Warszawa Gdańska rozpoczęto w roku 2019, a koniec prac modernizacyjnych przewidywano na rok następny. Pytany o powód przeciągnięcia się tego terminu dyrektor przebudowy, Rafał Banaszkiewicz, zwrócił uwagę na wynikające z ogłoszonego w marcu 2020 roku stanu epidemii. Jak wszyscy doskonale pamiętamy, w tamtym okresie dostęp do wszelkiego rodzaju urzędów był znacznie utrudniony, często wręcz niemożliwy. W związku z tym cały proces związany z przygotowaniem koniecznej do przebudowy dokumentacji znacznie się wydłużył.

Jak teraz prezentuje się stacja Warszawa Gdańska?

Dwie zadaszone kładki górujące nad stacją zapewniają pieszym dostęp na każdy z peronów od strony wiaduktu drogowego. Wcześniej dostać się tam można było korzystając z ruchomych schodów, które uruchomiono w marcu tego roku. Za ich pomocą pasażerowie mogli kierować się bezpośrednio do podziemnego przejścia.

Zmodernizowaną Stację Warszawa Gdańska wyposażono w osiem wind, z których trzy zlokalizowano po stronie wschodniej, czyli od ulicy Mickiewicza. Pozostałe pięć dźwigów znajduje się po stronie zachodniej, gdzie połączenie z peronami uzyskały ulica Kłopot i ulica Felińskiego.