Renowacja kluczowego punktu komunikacyjnego Warszawy – Ronda “Radosława”

Dnia 3 lipca, pracownicy drogowi zainicjują proces renowacji jednego z najistotniejszych punktów komunikacyjnych stolicy Polski – Ronda “Radosława”. Prace będą realizowane w kilku fazach. W pierwszym rzędzie, pracownicy skupią swoje działania na wyspie centralnej. W tym okresie kierowcy będą musieli poradzić sobie z utrudnieniem w postaci obniżenia liczby dostępnych pasów, co będzie miało wpływ również na sytuację rowerzystów i pieszych.

Rondo “Radosława” pełni kluczową rolę na komunikacyjnej mapie Warszawy. Z tego miejsca prowadzą drogi do takich dzielnic miasta jak Żoliborz, Bielany, Praga-Północ, Bemowo czy Targówek. Niedaleko od ronda zlokalizowane są także jedno z największych centrów handlowych w mieście, budynki biurowe oraz różnego rodzaju lokale usługowe.

Zarząd Dróg Miejskich podkreślił, że decyzja o przeprowadzeniu gruntownej renowacji ronda była konsekwencją intensywnej eksploatacji infrastruktury drogowej na przestrzeni lat, co przyczyniło się do jej stopniowego pogarszania.

Podczas pierwszej fazy renowacji nastąpi wymiana krawężników wyspy znajdującej się na rondzie, co spowoduje zamknięcie skrajnego lewego pasa ruchu w dniu 3 lipca. Uciążliwości dla kierowców wynikną także ze zwężenia dróg dojazdowych. Zamknięty zostanie lewy pas na alei Jana Pawła II oraz na ulicach Okopowej i Słomińskiego. Niemniej jednak możliwość skrętu z tych ulic zostanie zachowana dzięki sąsiednim pasom. Ta sytuacja potrwa mniej więcej jeden i pół tygodnia.

Niewątpliwie dotknięci zostaną także piesi oraz rowerzyści. Przez cały czas trwania prac budowlanych zamknięte będą przejazdy dla rowerów, a piesi będą musieli korzystać ze zwężonych przejść.

W następnej fazie prac nastąpi wymiana nawierzchni na rondzie oraz położenie nowego asfaltu na jezdni alei Jana Pawła II od Stawki do ronda. Droga ta zostanie dodatkowo wzmocniona siatką szklano-węglową.

Planowane zmiany obejmują także ścieżki dla pieszych i rowerzystów w bezpośrednim sąsiedztwie ronda. Na chodnikach betonowe kostki zostaną zastąpione płytami o wymiarach 50×50 cm, a na ścieżkach rowerowych położony zostanie asfalt. Rekonstrukcji ulegnie również przystanek autobusowy przy ulicy Stawki. Zasadnicze prace zakończą się jeszcze w trakcie wakacji.