Remont skrzyżowania ulic Orląt Lwowskich i Keniga – zmiany w ruchu drogowym

27 grudnia, będący środkiem tygodnia, zapoczątkował okres remontu na skrzyżowaniu ulic Orląt Lwowskich i Keniga. Jak poinformował ratusz stolicy, skrzyżowanie to będzie niedostępne dla ruchu przez cały czas trwania prac. Również na ulicy Zagłoby zostanie wprowadzona jednokierunkowość. Wszystko to spowoduje konieczność korzystania z objazdów dla kierowców, natomiast autobusy będą musiały poruszać się zmienionymi trasami.

W związku z remontem, skrzyżowanie ulic Orląt Lwowskich i Keniga będzie zamknięte dla wszelkiego ruchu. Na ulicy Keniga planowane jest urządzenie tymczasowego przystanku autobusowego na zawrocie. Kierowcy nie będą mieli możliwości parkowania w tej lokalizacji. Dojazd do ulicy Orląt Lwowskich będzie możliwy bezpośrednio przez ulicę Warszawską lub poprzez kombinację ulic: Warszawska, Keniga i Wojciechowskiego.

Czas realizacji prac remontowych wynosi szacunkowo jeden i pół miesiąca. Ulica Zagłoby zostanie tymczasowo wykorzystana jako trasa dla autobusów. Na fragmentach tej ulicy przy domu kultury, kierowcy będą mogli poruszać się jedynie w jednym kierunku – od strony Orląt Lwowskich w stronę Keniga. W tym czasie obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, chyba że w wyznaczonych wcześniej zatokach. Progi zwalniające zostaną tymczasowo usunięte.

Na odcinku ulicy Zagłoby po stronie pływalni natomiast, organizacja ruchu pozostanie bez zmian.