Rekordowy zakup nowoczesnych pociągów przez Koleje Mazowieckie

Koleje Mazowieckie odnotowały znaczący postęp w modernizacji swojej floty, informując o wprowadzeniu na tory 61 nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Jest to największe tego typu zamówienie w skali kraju. Całość inwestycji w nowe pojazdy przekroczyła wartość 2 miliardów złotych.

Marszałek Adam Struzik nie kryje zadowolenia z przebiegu całego procesu. Podkreśla, że pomimo trudności związanych z pandemią i konfliktem na Ukrainie, współpraca i realizacja kontraktu przebiegały bez najmniejszych opóźnień. Chwali również same pociągi, określając je jako nowoczesne i wygodne dla pasażerów.

Źródłem finansowania zakupu były środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, skąd pozyskano blisko 717 milionów złotych, oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, z którego uzyskano dofinansowanie w wysokości 96 milionów złotych.

Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, podkreśla rolę samorządu w finansowaniu inwestycji Kolei Mazowieckich. Zaznacza, że celem jest zapewnienie pasażerom bezpiecznych i komfortowych podróży. Na chwilę obecną, większość linii obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie korzysta już z nowych lub zmodernizowanych pociągów.