Reforma w Warszawskim Transporcie: Powiększona Strefa Czystego Transportu?

No i stało się! W ostatnich dniach stycznia 2023 roku, zarząd miasta Warszawa ogłosił preliminaryjny plan dotyczący Strefy Czystego Transportu. Zgodnie z zapowiedziami, ta ekologiczna strefa ma objąć przeważające części Śródmieścia, a także sąsiadujące z nim obszary Woli, Ochoty, Saskiej Kępy, Grochowa i Pragi.

Powstały projekt został poddany ocenie mieszkańców, którzy mieli okazję zgłaszać swoje spostrzeżenia przez okres trzech miesięcy. Pracownicy urzędu miasta zorganizowali osiem dyskusji na temat SCT, a także otrzymali 3 tysiące e-maili zawierających komentarze dotyczące proponowanych zmian. Po przeprowadzeniu konsultacji publicznych, zdecydowano, że Strefa Czystego Transportu w Warszawie mogłaby być nawet większa, niż wcześniej sugerowano.

Badania przeprowadzone przez pracowników urzędu miasta wykazały, że:

  • prawie 70% dorosłych mieszkańców Warszawy (w tym 66% kierowców regularnie korzystających z samochodów) jest za wprowadzeniem SCT
  • kobiety częściej niż mężczyźni pozytywnie oceniają to rozwiązanie
  • osoby powyżej 70 roku życia częściej niż inne grupy wiekowe uważają, że dzięki SCT warszawiacy będą cieszyć się lepszym zdrowiem
  • podobnego zdania są osoby, które nie posiadają własnego samochodu
  • czterech na dziesięciu mieszkańców stolicy uważa, że Strefa Czystego Transportu powinna zostać wprowadzona w Warszawie w ciągu najbliższego roku lub szybciej.

Tamas Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym w Warszawie wyraził swoje stanowisko na ten temat: “Po wysłuchaniu opinii wielu mieszkańców, zarówno rodziców, jak i seniorów, a także ekspertów w dziedzinie jakości powietrza i zdrowia publicznego, planujemy przedstawić nową wizję dla strefy. Naszym celem jest jej rozszerzenie, ale chcemy również zapewnić specjalne ulgi dla mieszkańców SCT i seniorów. Szczegóły naszego planu zostaną przedstawione za kilka tygodni. […] Możliwe są pewne zmiany w finalnej wersji uchwały dotyczącej wprowadzenia Strefy Czystego Transportu w Warszawie. Termin wprowadzenia SCT w stolicy pozostaje bez zmian – jest planowany na dzień 1 lipca 2024 roku.”