Przyszłość lotniska Warszawa-Modlin wobec braku planu generalnego oraz innych wyzwań

Lotnisko Warszawa-Modlin stoi w obliczu szeregu problemów, które mogą mieć wpływ na jego dalszy rozwój. Znaczące wyzwania obejmują brak planu generalnego, brak perspektyw na rozbudowę infrastruktury lotniskowej, kłopoty z efektywnym podejmowaniem decyzji na poziomie spółki i dominację jednego przewoźnika. Wszystko to budzi poważne obawy co do przyszłości tego kluczowego portu lotniczego.

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) niedawno przedstawiła raport na temat tej sytuacji, będący wynikiem przeprowadzonej inspekcji. Kwestia perspektyw działania lotniska w Modlinie w nadchodzących latach jest niezwykle istotna, zwłaszcza w kontekście planów rozwoju regionu oraz przewidywanego uruchomienia połączenia kolejowego z lotniskiem.

W raporcie NIK wyraźnie podkreślono, że zarząd spółki zarządzającej lotniskiem w Modlinie nie potrafił przez ponad dekadę (do dnia zakończenia kontroli, a więc do 17 lutego 2023 r.) doprowadzić do opracowania i przedłożenia ministrowi odpowiedzialnemu za transport Planu Generalnego Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Taka sytuacja jest sprzeczna z postanowieniami ustawy Prawo lotnicze.