Przemiana warszawskiego Parku Skaryszewskiego: remont, modernizacja i powrót do historycznych korzeni

Długotrwałe prace remontowe mają miejsce w jednym z najbardziej urokliwych zakątków stolicy – Parku Skaryszewskim. Jest to rozległe miejsce o wyjątkowej atmosferze, które ma zostać poddane gruntownej modernizacji. W trakcie prac konserwatorskich zaplanowano wiele działań, takich jak przywrócenie pierwotnego wyglądu centralnej alei, ciągnącej się od rond Waszyngtona do Jeziorka Kamionkowskiego, czy instalację nowego oświetlenia. Obecnie prace są na etapie realizacji kolejnych założeń. Zakończenie inwestycji, kosztującej ponad 7 milionów złotych, przewidziane jest na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku.

Poprzedni rok to początek prac modernizacyjnych w parku Skaryszewskim – jednym z najważniejszych miejsc rekreacyjnych w Warszawie, które powstało ponad sto lat temu na Pradze-Południe. Wielomiesięczne działania rozpoczęły się we wrześniu 2023 roku, kiedy Zarząd Dróg Miejskich otrzymał pełną dokumentację, opracowaną pod nadzorem Zarządu Zieleni Miejskiej. Projekt posiadał wszystkie wymagane zgody, a kluczową rolę odgrywały decyzje Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co umożliwiło rozpoczęcie prac przygotowawczych.

Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że głównym celem realizowanej modernizacji będzie odtworzenie historycznego wyglądu głównej alei parku. Ma ona dostać nową nawierzchnię i wrócić do swojego pierwotnego charakteru.