Przebudowa Ulicy Polnej w Warszawie – mieszkańcy zaniepokojeni nietypowymi miejscami parkingowymi

Od początku tego roku, Ulica Polna, znajdująca się w warszawskim Śródmieściu, jest poddawana zaplanowanemu remontowi. Prace modernizacyjne objęły półkilometrowy fragment drogi, który rozciąga się od Trasy Łazienkowskiej do Placu Unii Lubelskiej. W ramach tych prac, na tym odcinku drogi dokonuje się wymiany nawierzchni, odnawiania zieleni oraz gruntów w misach drzew. Ten proces renowacji jest ściśle monitorowany przez lokalnych mieszkańców, którzy zdążyli już podzielić się swoimi spostrzeżeniami za pomocą przesłanych przez nich zdjęć.

Ulica Polna to ważna arteria komunikacyjna w śródmiejskim obszarze stolicy. Mieszkańcy tej dzielnicy od dawna oczekiwali na wymianę popękanych, w znacznym stopniu zużytych krawężników, nierównych płyt chodnikowych oraz zniszczonej nawierzchni drogi. Aleksander Ferens, burmistrz Śródmieścia, zapewniał, iż ta ulica jest niezwykle istotna dla lokalnej społeczności ze względu na bliskość dwóch placówek oświatowych, popularnego Ośrodka Sportu i Rekreacji czy jednostki Straży Pożarnej. Wyraził radość z możliwości rozpoczęcia tej na pewno niezbędnej inwestycji. Szacowany koszt remontu to około 4 miliony złotych.

Pomimo tych wszystkich działań, mieszkańcy wyrażają pewne wątpliwości co do sposobu realizacji inwestycji. Budzą one szczególne zaniepokojenie, gdyż dotyczą one miejsc parkingowych, które zostały zaprojektowane w taki sposób, że ich prawidłowe wykorzystanie jest niemożliwe.