Powodzie na terenach Mazowsza: groźna sytuacja na rzece Bug

Na Mazowszu, w szczególności w rejonie rzeki Bug, obserwuje się poważne problemy związane z intensywnymi powodziami. W wielu miejscach poziom wody przekroczył granice zarówno ostrzegawcze, jak i alarmowe, narażając prywatne posesje i działki letniskowe na ryzyko zalania. Służby ratownicze podjęły działania mające na celu zabezpieczenie tych obszarów, tworząc bariery z worków wypełnionych piaskiem i ewakuując rodziny zamieszkujące domy zagrożone zalaniem. Właściwe służby wydały także liczne komunikaty skierowane do mieszkańców, apelując o unikanie przebywania na terenach, które są zalewane.

Strażacy oraz policjanci od kilku dni angażują się w szeroko zakrojone akcje ratunkowe na Mazowszu, wynikające z niebezpiecznego stanu rzeki Bug. Woda przekracza brzegi w wielu miejscach, penetrując tereny działek letniskowych i nawet wnętrza domów. Największe wysiłki podjęto podczas minionego weekendu, gdy służby do późnych godzin nocnych budowały wały z worków z piaskiem i ewakuowały mieszkańców z prywatnych posesji.

W związku z wysokim poziomem wody na rzece Bug, a także na rzece Fiszor, i nieprzerwanym wzrostem poziomu wody w sołectwie Młynarze, mieszkańcy otrzymali zalecenie opuszczenia terenu zagrożonego. Aktualne prognozy nie przewidują spadku poziomu wody w tych rzekach, co sprawia, że nie da się przewidzieć ewolucji sytuacji na terenie sołectwa Młynarze. Ci, którzy nie są w stanie samodzielnie opuścić obszaru zagrożonego, zostali wezwani do skontaktowania się ze służbami ratowniczymi pod numerem alarmowym 112 – ostrzegała policja wyszkowska w niedzielę, 28 stycznia.