Pokój nade wszystko – festiwal muzyki wiary

Od czwartku w Warszawie odbywają się koncerty, stanowiące element programu wyjątkowego festiwalu. MUZYKA POKOJU – MUZYKA WIARY łączy słuchaczy już od sześciu lat.

Festiwal pod zmienioną nazwą

O przyświecającej wydarzeniu idei opowiada na oficjalnej stronie festiwalu nadzorujący projekt dyrektor artystyczny, Miron Zajfert.

Festiwal, który przez pierwsze pięć edycji funkcjonował pod nazwą Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju, to ciągłe poszukiwanie kodów kulturowych. Ich funkcją jest stwarzanie komunikatów, które człowiek wysyła do Istoty Najwyższej. Zawarto je w formule: chcemy Cię nazwać, chcemy, abyś nas usłyszał i wysłuchał.

Inspirację do utworzenia festiwalu stanowił zorganizowany w 1986 roku przez Jana Pawła II Światowy Dzień Modlitwy w Asyżu. Wtedy to podkreślono ogromne znacznie pokoju na świecie, który powinien być dla ludzkości największą wartością. I właśnie w odpowiedzi na tę myśl zrodziła się koncepcja modyfikacji promującego wydarzenie hasła.

W tym roku po raz pierwszy możemy wziąć udział w Festiwalu MUZYKA POKOJU – MUZYKA WIARY. Determinantą dla takiego zabiegu było zderzenie z brutalną rzeczywistością, którego doświadczyła Europa w lutym tego roku. Tocząca się za wschodnią granicą naszego kraju wojna zdecydowanie pokazała, jak wielką potrzebę stanowi życie w pokoju. Unaoczniła ona również jak kruchą i niepewną jest ono wizją.

Pokój w czasach niepokoju

Jak mówił dyrektur Centrum Myśli Jana Pawła II Michał Senk, zobrazowanie pokoju w czasie wojny nie jest zadaniem łatwym. Gdy wszyscy odczuwają niepewność w związku z każdym nadchodzącym dniem, trudno o siłę i bezkresną nadzieję na lepszy czas. Jednak właśnie takie zadanie, rozbudzenie nadziei i wiary w dialog postawili organizatorzy przed uczestnikami festiwalu.

W trakcie koncertów słuchacze mają okazję zapoznać się z towarzyszącym twórcom ideom i inspiracją. Wśród nich odkryć takie postacie jak średniowieczny mnich konwertyta Obadiah Neofita, czy islamski patriarcha Dżalaluddin Rumi. Prezentowany repertuar nawiązuje do międzyreligijnego spotkania w Asyżu, gdzie nadrzędną ideę stanowił dialog.

Na związane z Festiwalem MUZYKA POKOJU – MUZYKA WIARY zapraszamy do wtorku 25 października.