Planowane węzły przesiadkowe w ramach rozbudowy warszawskiego metra

W związku z planowaną rozbudową sieci metra w Warszawie, firma ILF opracowała szczegółowe studium dotyczące zmian, jakie nastąpią w systemie przesiadek między różnymi liniami. Dokument ten zawiera ściśle określone informacje na temat formy i liczby linii, a także szczegółowy rozkład przystanków i stacji przesiadkowych. Przyjrzeliśmy się bliżej projektowi i zasięgnęliśmy opinii ekspertów na temat koncepcji przedstawionej przez firmę ILF na zamówienie Metra Warszawskiego. Zastanowiliśmy się również, czy udało się uniknąć pomyłek, takich jak te związane z łącznikiem na stacji Świętokrzyska.

Wielkie węzły przesiadkowe stanowią kluczowy element tej koncepcji. Jak wynika z opracowania firmy ILF, rekomendowany wariant W4 ma pozwolić na utworzenie dwóch wielofunkcyjnych węzłów przesiadkowych, zlokalizowanych wzdłuż trasy północ-południe. Na tych stacjach, Marymont i Wilanowska, pasażerowie będą mogli skorzystać z dwóch lub trzech linii metra. W węźle Marymont znajdować się będą linie metra M1, M2 i M4, a także przystanki tramwajowe, autobusowe oraz parking typu Park&Ride. Oprócz tego w pobliżu stacji znajduje się pętla autobusowa Metro Marymont. Twórcy studium podkreślają łatwość dostępu do tej stacji i możliwość interceptowania ruchu samochodowego.

Innym kluczowym elementem całej sieci ma być stacja Wilanowska. Tutaj przecinać się będą dwie linie metra: M1 i M4. Istnieje już tam duża pętla autobusowa, a w niedalekiej odległości przebiega linia tramwajowa. W przyszłości planowane jest również utworzenie nowej linii tramwajowej, łączącej stację Wilanowska z pętlą PKP Służewiec. Na podstawie tych informacji autorzy opracowania stwierdzają, że zaproponowany układ najważniejszych węzłów przesiadkowych, umożliwiający zmianę środka transportu z samochodu na komunikację zbiorową, jest bardzo atrakcyjny. Decyduje o tym szeroki wybór dostępnych środków transportu, w tym linii metra, oraz korzystne położenie tych węzłów.