Plan modernizacji ulic Muranowa: nowe drzewa, krzewy i rabaty kwiatowe

Inicjatywa modernizacji ulic Muranowa, wprowadzona przez Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), obejmuje przeprowadzenie szeregu działań mających na celu poprawę estetyki i stanu powierzchni zielonej. W ramach projektu przewidziano nasadzenie nowych drzew, krzewów oraz utworzenie kolorowych rabat kwiatowych. Co więcej, podjęte zostaną działania mające na celu poprawę warunków życia istniejącej już tam roślinności. Wykonanie tych prac połączone będzie z budową trasy rowerowej łączącej północ i południe miasta.

Ulica Świętojerska, pomimo iż jest ceniona za bogactwo drzew i zieleni, zostanie dodatkowo upiększona. Plan ZDM obejmuje usunięcie betonowej kostki otaczającej aleję dębów przy Ogrodzie Krasińskich. Poprzez połączenie mis dębów zwiększy się obszar biologicznie czynny, co znacząco wpłynie na poprawę warunków życia tych drzew. Tam, gdzie dotychczas znajdowała się kostka, wyłożone zostaną trawniki. Dodatkowo, wzdłuż ulicy Świętojerskiej posadzonych zostanie pięć nowych dębów szypułkowych, a teren wzbogacony zostanie o tysiące krzewów i bylin. W planach jest także utworzenie kolorowych rabat kwiatowych z różnorodnych odmian tulipanów.

Modernizacja nie ograniczy się tylko do wprowadzenia nowego zieleni. W ramach projektu powstaną również cztery ogrody deszczowe o łącznej powierzchni blisko 100 metrów kwadratowych. Będą one pełniły funkcję zbierania nadmiaru wody opadowej, a następnie nawadniania ekosystemu. Plan ZDM uwzględnia również krótki odcinek ulicy Anielewicza, przy przystanku autobusowym “Muranów 03”, gdzie usunięcie bruku przyniesie ulgę lokalnej roślinności.