Oprawy Sava w Warszawie – inwestycja miasta ma na celu zaoszczędzenie kwoty równej 23 miliony złotych

W stolicy stawiamy na ekologiczne i oszczędne rozwiązania. Wszelkie podejmowane przez władze miasta działania mają na celu przysłużenie się środowisku i obywatelom, a także ich portfelom. W związku ze wzrastającymi nieustannie cenami energii w Warszawie rozpoczęto wdrażanie nowego systemu oświetleniowego.

SAVA na elewacji siedziby Zarządu Dróg Miejskich

Od 22 grudnia elewację budynku Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie rozświetlają trzy nowe oprawy oświetleniowe LED. Lampy wykorzystują najnowszą technologię, której podstawowym założeniem jest wysoka energooszczędność. Zamówienie na 38.414 opraw SAVA miasto złożyło w firmie LUG. Koszt całej operacji opiewa na kwotę ponad 32 milionów złotych. Jednak specjalistyczne analizy pokazują, że wymiana wszystkich opraw na latarniach przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, pozwoli miastu zaoszczędzić 23 miliony złotych w skali każdego roku.

Władze Warszawy zmienią oświetlenie, bo mogą

Miasto Warszawa, jako właściciel rozmieszczonych na podległym mu terenie latarni, może podejmować decyzje dotyczące zmiany i modernizacji systemu oświetleniowego. Na szczęście dla mieszkańców stolicy, teraz gdy ceny energii elektrycznej wzrastają nawet o 30-80 procent, władze podejmują konieczne, zaplanowane już wcześniej działania. Jak mówił w swoim oświadczeniu prezydent Rafał Trzaskowski, rada miasta robi wszystko, by niwelować skutki fatalnych dla obywateli decyzji rządu, którzy już wkrótce odczują wyraźny wzrost cen prądu i gazu w swoich gospodarstwach domowych.

Większość infrastruktury dużych miast w kraju podlega pod rządowe spółki energetyczne, które wykorzystują oprawy sodowe starego typu. Te zużywają około 50 GWh prądu rocznie. Instalowane w stolicy oprawy SAVA obniżają próg zużycia energii do niecałych 22 GHW. Jak zapewniają znawcy tej instalacji, nie będzie to skutkowało pogorszeniem jakości wytwarzanego światła.