Nowa twarz na stanowisku Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: Marcin Dawidowicz

Marcin Dawidowicz, doświadczony pracownik Urzędu Ochrony Zabytków oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa, został mianowany na stanowisko konserwatora zabytków dla regionu Mazowsza. Deklaruje, że swoją uwagę skupi przede wszystkim na modernistycznym dziedzictwie architektonicznym okresu powojennego, ale także na budynkach o drewnianej strukturze.

Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki, z radością poinformował o nominacji Dawidowicza na to stanowisko. Wskazał, że decyzję o jego powołaniu podjął na podstawie wniosku Bożeny Żelazowskiej, Generalnego Konserwatora Zabytków. Wyraził satysfakcję z tego wyboru, podkreślając młodość i doświadczenie Dawidowicza zarówno w kontekście obszarów, którymi ma się zająć, jak i doświadczenia administracyjnego.

Frankowski przyznał również, że stanowisko konserwatora jest kluczowe i powoływane przez wojewodę. Wyraził nadzieję, że decyzje podejmowane przez nowego konserwatora będą wolne od wpływów politycznych oraz ideologicznych.