Nowa obwodnica ma odciążyć centrum Mławy – ogłoszono przetarg na realizację inwestycji

Na terenie Mazowsza planowane jest budowanie nowego odcinka drogowego. Zgodnie z informacją udostępnioną przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, został już rozpisany przetarg na firmę, która zajmie się realizacją tego zadania. Przewidywany nakład finansowy na tę inwestycję to kwota przekraczająca 180 milionów złotych. Głównym założeniem budowy obwodnicy jest zmniejszenie intensywności ruchu ciężarówek w centralnej części miasta, co jest długo oczekiwane przez mieszkańców.

Miasto Mława od dłuższego czasu boryka się z problemem zatłoczonych ulic, szczególnie na trasie drogi wojewódzkiej numer 544, idącej przez śródmieście. Przez nią każdego dnia przemieszcza się znaczna liczba samochodów, wśród których dominują ciężarówki. Rozwiązanie to przyniesie ulgę dla blisko 30 tysięcy mieszkańców miasta. Powołany do życia przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przetarg dotyczy budowy obwodnicy zachodniej, długo oczekiwanej przez mieszkańców, która będzie miała długość 8,4 kilometra.

Przetarg na budowę obwodnicy Mławy został oficjalnie ogłoszony. Nowa droga, licząca 8,4 kilometra, ma omijać miasto od strony zachodniej a jej końcówki mają połączyć się z węzłem Mława Południe na południu oraz z ulicą Gdyńską na północy. Te informacje podane zostały w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.