Blokada chodnika koło biurowca Wola Center wywołuje kontrowersje – zarządca odpowiada

Wokół biurowca Wola Center w Warszawie narosła aura absurdu. Na wyjściu z podziemnego parkingu tej struktury niespodziewanie pojawiły się słupki połączone łańcuchem, które uniemożliwiają swobodne poruszanie się pieszym po chodniku. Jedyne dostępne opcje dla przechodniów to korzystanie z jezdni czy zmiana kierunku i przechodzenie na drugą stronę drogi już wcześniej. Mieszkający w pobliżu ludzie zgłaszali tę kwestię zarządcy budynku – firmie Hines. Odpowiedź ze strony tej organizacji brzmiała, że słupki zostały umieszczone na terenie należącym do nich i nie dostrzegają oni problemu w tym zakresie. Szczegóły tego zdarzenia są omówione poniżej.

Po informacje dotyczące problematycznego chodnika przy biurowcu Wola Center zgłosili się członkowie stowarzyszenia Wola Mieszkańców oraz Warszawski Alarm Smogowy. Chodzi o chodnik położony za budynkiem, który jest przecięty przez wjazd do podziemnej struktury parkowania aut biurowca. Przez zainstalowane tam słupki i łańcuchy, chodnik stał się niedostępny dla pieszych. Osoby poruszające się na piechotę są zmuszone do przemieszczania się wąskim korytarzem między ścianą budynku a słupkami lub muszą schodzić na ulicę i pokonywać ten odcinek drogi, po której normalnie poruszają się samochody.

Zarządca, Hines Polska, odpowiedział na publikację:

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na negatywne komentarze pod adresem spółki Wola Center oraz firmy Hines Polska sp. z o.o. (dalej jako „Hines”), związane z ograniczeniem ruchu pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa przy inwestycji Wola Center, pragniemy poinformować, iż podjęliśmy działania prowadzące do pogodzenia interesów wszystkich użytkowników terenu przynależnego do naszego obiektu. W związku z tym nadaliśmy sprawie wysoki priorytet i dążymy do wypracowania kompromisu.
Po konsultacji z niezależnym inspektorem ruchu wypracowaliśmy następujące rozwiązania:
• 07.11.2023 r., zdemontowaliśmy częściowo łańcuchy, celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w tym miejscu oraz umożliwienia przejścia pieszych w sposób możliwie najbezpieczniejszy,
• planujemy również montaż luster zwiększających widoczność kierowcom, a tym samym bezpieczeństwo pieszych,
• pracujemy nad dodatkowym oznaczaniem dla użytkowników parkingu w celu podniesienia bezpieczeństwa pieszych.
Podkreślamy, że podstawą działalności firmy Hines jest realizowanie projektów zgodnie z przepisami prawa i poszanowaniem miejsc, w których prowadzimy działalność. Zasady, którymi się kierujemy, gwarantują bezpieczeństwo zarówno naszym klientom, użytkownikom nieruchomości jak i inwestorom.
Działka wraz z budynkiem biurowym Wola Center przy ul. Przyokopowej 33 w Warszawie została zakupiona w imieniu inwestora w styczniu 2020 r. W związku z powyższym ani Hines ani spółka celowa, która została powołana do obsługi inwestycji, nie realizowały tego projektu. W tym miejscu chcemy podkreślić, że projekt powstał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o czym świadczą przytoczone decyzje: zamienne pozwolenie na budowę zespołu biurowo-usługowego Wola Center wydane dnia 06/08/2012 przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz pozwolenie na użytkowanie zespołu biurowo-usługowego Wola Center z dnia 23/08/2013 r., wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Budynek Wola Center powstał w 2013 roku, tj. wcześniej niż większość biurowców i budynków mieszkaniowych w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Prowadzimy dialog z osobami i instytucjami zaangażowanymi w powyższą sprawę. Monitorujemy sytuację i wdrażamy działania, których celem jest poprawa obecnego stanu rzeczy i kompromis odpowiadający wszystkim stronom. Zapewniamy, że zależy nam na wypracowaniu optymalnego rozwiązania. To dla nas obecnie kwestia priorytetowa.
Mamy nadzieję, że powyższe informacje oraz wdrożone działania są wystarczającym argumentem potwierdzającym, że firma Hines prowadzi swoje inwestycje zgodnie z obowiązującym prawem, troską o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników i w poszanowaniu miejsc, w których prowadzimy działalność.

Z poważaniem,
Hines Polska