Nie tak odległe jutro, czyli nowa wystawa w Centrum Nauki Kopernika – “Przyszłość jest dziś: Cyfrowy mózg?”

Przy okazji 11 rocznicy powstania Centrum Nauki Kopernika w Warszawie dyrekcja ośrodka zdecydowała o odświeżeniu wizerunku centrum i zaprezentowania się odbiorcom w poważniejszej formie. Mieszkańcy stolicy mogą podziwiać i aktywnie uczestniczyć w wystawie o sugestywnej nazwie Przyszłość jest dziś: Cyfrowy mózg?

Nie tylko wizerunkowy cel wystawy

Jak wynika z informacji udzielanych przez Annę Skrzypek, pełniącą funkcję kuratora wystawy, Przyszłość jest dziś: Cyfrowy mózg? to nie tylko sposób na ukazanie CNK w nowym świetle.  To próba wzbudzenia dyskusji na temat oczekiwań co do naszej przyszłości. Prezentowane eksponaty to odwzorowanie powszechnie funkcjonujących w świecie rozwiązań, a także prezentacja tych, które niebawem mogą się takimi stać.

Odwiedzający w ramach wystawy zobaczą między innymi uczącą się sieć neuronów, uciekające cienie, a także algorytmy tworzące obrazy i komponujące muzykę. Organizatorzy wystawy mają nadzieję, że w obliczu napotkanych osobliwości, odbiory zadadzą sobie pytanie na temat tego, jakiej przyszłości oczekują.

Co zobaczymy w ramach nowej ekspozycji?

Całą wystawę Przyszłość jest dziś: Cyfrowy mózg? podzielono na cztery grupy eksponatów, odpowiadające kolejnym problemom. Pierwsza z nich to prezentacja zjawiska sztucznej inteligencji, ukazanie procesu jej powstawania i odzwierciedlenie procesu uczenia się sztucznej inteligencji.

Druga grupa porusza problem zaufania, jakim dzisiaj obdarza się technologię. Co odważniejsi lub mniej przywiązani do swoich telefonów widzowie, mogą powierzyć swoje aparaty maszynie. Na ich oczach urządzenie będzie podrzucać i łapać telefon.

Grupa trzecia prezentowanych eksponatów łączy porusza problem sztuki, będącej efektem działania sztucznej inteligencji. Obserwując maszynę, która odwzorowuje obrazy tworzone przez Vincenta van Gogha, widzowie mogą zadać sobie pytanie – kto ma prawa autorskie do takiego dzieła?

Dojrzałość Centrum Nauki Kopernika a społeczna świadomość

Zamykająca wystawę grupa to już wybitnie przyszłościowe spojrzenie na relacje między człowiekiem a technologią. Odbiorcy mają okazję poznać hologramiczną partnerkę człowieka, która dotrzymuje mu towarzystwa i przypomina o różnych czekających go obowiązkach. Prezentowane są takie eksponaty jak przeznaczony dla osób starszych robot – towarzysz w modlitwie. Pojawia się także maszyna kresu życia, której zadaniem jest czuwanie przy człowieku w jego ostatnich chwilach.

Jak zauważa dyrektor centrum, Robert Firmhofer, nowo otwarta wystawa to przejaw głębokiej ewolucji ośrodka. Kojarzone dotychczas z rozrywkowym pozyskiwaniem wiedzy wzbogacone o stałą wystawę Przyszłość jest dziś: Cyfrowy mózg? CNK nakłania do dyskusji i rozważań nad oczekującą nas przyszłością.