Najpopularniejsze kierunki tego roku – UW podaje wyniki

Uniwersytet Warszawski podał wyniki rekrutacji

 
19 lipca Uniwersytet Warszawski podał oficjalne wyniki rekrutacji na studia stacjonarne oraz częściowo na niestacjonarne. W systemie dokonano 55 tysięcy rejestracji. Jaki był najbardziej oblegany kierunek?
 

Najpopularniejsze kierunki

 
Zgodnie z danymi UW, największym zainteresowaniem w tym roku cieszyła się psychologia (3 tysiące rejestracji), zarządzanie (2,8 tysiąca rejestracji), finanse i rachunkowość oraz ekonometria (2,6 tysiąca rejestracji), filologia angielska (2,2 tysiąca rejestracji), a także prawo (2 tysiące rejestracji).
 
Najwięcej studentów na jedno miejsce zapisało się na inżynierie nanostruktur. Na jedno miejsce przypadło tutaj aż 26 studentów. W drugiej kolejności była japonistyka (17 studentów na miejsce) oraz filologia angielska (15 osób na miejsce).
 

Kiedy dodatkowe terminy rekrutacji?

 
Dokumenty na uczelnię można składać do 22 lipca, a dodatkowa tura zapisów ruszy już wkrótce. Osoby na liście rezerwowej muszą czekać na ewentualne zwolnienia miejsc. Zbieranie dodatkowych kandydatów ma zakończyć się 13 września. Szczegółowy harmonogram zapisów znajduje się na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Uczelnia informuje, że warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie w terminie kompletu dokumentów. W przypadku studiów pierwszego stopnia jest to oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości bądź świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, lub dyplomu IB, albo dyplomu EB, albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą.
 
Na studia II stopnia wymagany jest oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata, albo dyplomu inżyniera bądź dyplomu równorzędnego wydanego za granicą.
 
Gratulujemy wszystkim przyjętym i trzymamy kciuki za tych, którzy jeszcze będą próbować swoich sił w rekrutacji. Powodzenia!