Lato dla opornych, czyli spacer przez Warszawę zacienionym szlakiem

Działa już z powodzeniem w Barcelonie, teraz pojawiła się propozycja wprowadzenia jej w Warszawie. Sylwia Mróz, radna dzielnicy Ochota, zgłosiła pomysł stworzenia aplikacji, która wyznaczy osłoniętą od słońca trasę spacerową po mieście.

Pomysł rodem z Hiszpanii

Działająca na co dzień w Zarządzie Dzielnicy Ochota Sylwia Mróz skierowała do władz dzielnicy zapytanie o możliwość uruchomienia aplikacji, która cieszy się już dużym powodzeniem w Barcelonie. W stolicy Hiszpanii funkcjonuje Cool walks, która pozwala mieszkańcom zaplanować trasę spaceru przez zacienione obszary miejskie. Dzięki temu, nawet w najbardziej upalne dni, Hiszpanie mogą w miarę komfortowo przemierzać trasy do miejsc pracy i spotkań.

Jak argumentowała radna, aplikacja ta jest przydatna pod wieloma względami. Nie tylko pozwala zaplanować bezpieczną trasę przez częściowo osłonięte od słońca obszary, ale wyświetla również najkrótszą dostępną drogę do wyznaczonego celu. Dla tych, którzy pragną uniknąć słonecznych promieni za wszelką cenę, jest również dostępny szlak wampirzy. Poruszając się nim, pieszy całkowicie uniknie słońca. Dodatkowo aplikacja wskazuje miejsca pozwalające na odpoczynek oraz ujęcia wody pitnej.

Pomysł dobry, ale wymaga ogromnego nakładu pracy

W swoim piśmie radna Sylwia Mróz wskazała, iż zdaje sobie sprawę z ogromnej pracy, którą należałoby wykonać, aby taka aplikacja mogła poprawnie w Warszawie funkcjonować. Wiele opisanych w ostatnich latach ulic przeszło różnego rodzaju przeobrażenia. Co więcej, wszelkie zdobyte informacje skupiały się do tej pory na ruchu samochodowym.

Aby umożliwić narzędziu funkcjonowanie zgodne z zamysłem, należałoby ponownie opisać tereny miejskie, ale z uwzględnieniem ruchu pieszego. Oznacza to nie tylko przeniesienie istniejących planów topograficznych do formatu cyfrowego. W pierwszej kolejności należałoby oryginalne plany zaktualizować. Jak jednak zauważyła radna, podobne działania były już przez miasto podejmowane przy okazji mapowania drzew. Można zatem założyć, że projekt jest możliwy do zrealizowania.

Pomysł na Strategia#Warszawa2030

Odpowiadając na propozycję radnej Mróz, rada dzielnicy nie dała jednoznacznej odpowiedzi. Jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli ratusza Ochoty, projekt może mieć szanse na realizację w ramach programu Strategia#Warszawa2030. Aktywowanie takiej aplikacji miałoby bowiem na celu podniesienie komfortu życia mieszkańców miasta, a takie jest właśnie założenie tego programu.

Urzędnicy dodają jednak, że proponowane przez radną rozwiązanie wymaga nie tylko ogromnej dojrzałości realizacyjnej, ale też określonego budżetu i zabezpieczenia finansowego na jego realizację. Jak jednak przyznają, obecnie trwają prace zmierzające do opracowania mapy odzwierciedlającej stan rzeczywisty szlaków pieszych na terenie stolicy.