Kosztowne przesyłki ze Stanów Zjednoczonych – miała być odzież używana, były krokodyle skóry

Do cennego odkrycia doszło podczas kontroli celnej na terenie Pruszkowa. Dwie 15-kilogramowe paczki ze Stanów Zjednoczonych, których zawartość zadeklarowano jako odzież używaną, skrywały inny związany z modą produkt. Weryfikujący przesyłki odkryli w ich wnętrzu 42 sztuki skór zwierząt z gatunku krokodylowatych.

Zatrzymane podczas kontroli celnej

O odkryciu opowiadała rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, Justyna Pasieczyńska. Jak poinformowała, każda z zatrzymanych paczek skrywała wewnątrz 21 sztuk skór, które wstępnie oceniono jako skóry krokodyli. Wewnątrz znajdowały się również po 4 sztuki portfeli wykonanych z tworzywa przypominającego krokodylą skórę. Obie paczki skierowane były do innych odbiorców, ale pod ten sam adres.

W wyniku przeprowadzonych oględzin okazało się, że podejrzenia funkcjonariuszy były słuszne. Zatrzymane w punkcie celnym skóry pochodziły od zwierząt objętych ochroną przez Konwencję CITES, zwaną również Konwencją Waszyngtońską, traktującą o zapobieganiu międzynarodowemu handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Za złamanie tych regulacji i przewóz objętych ochroną CITES gatunków bez odpowiedniej dokumentacji, grozi kara grzywny oraz pozbawienia wolności do pięciu lat więzienia. Co więcej, możliwe jest wymierzenie obu kar jednocześnie.

Międzynarodowa ochrona zagrożonych gatunków

Konwencja CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) obowiązuje od 01 lipca 1975 roku. Dziś respektują je 183 kraje. W Polsce odpowiedzialnym za przestrzeganie ustaleń konwencji organem jest Minister Środowiska wraz z Państwową Radą Ochrony Przyrody.