Rok w stolicy pod patronatem Gabriela Narutowicza – ratusz ogłosił konkurs na koncepcję posadowienia popiersia prezydenta w nowej lokalizacji

Decyzją Rady Miasta rok 2022 jest rokiem Gabriela Narutowicza. Pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zginął w zamachu przeprowadzonym dokładnie 100 lat temu. Aby upamiętnić jego osobę i umożliwić lepszy dostęp do jego wizerunku, ratusz ogłosił konkurs, którego celem jest stworzenie koncepcji architektonicznej dla nowej lokalizacji jego popiersia.

Nową lokalizację wskazano w regulaminie

Jak poinformowano w wystosowanym przez ratusz komunikacie, zadaniem biorących udział w konkursie będzie przedstawienie koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-rzeźbiarskiej popiersia, z uwzględnieniem jej nowej lokalizacji. Jako miejsce, w którym docelowo ma stanąć wizerunek prezydenta, wskazano punkt, zajmowany dziś przez pawilon tramwajarzy. W planach jednak jest jego likwidacja, dlatego projekty konkursowe powinny uwzględniać również znajdującą się wokół centralnego punktu przestrzeń.

Według własnej wizji artystycznej, ale zgodnie z wytycznymi

Zasady, według których należy stworzyć projekt, również wskazano w komunikacie ratusza. Zgodnie z założeniami nowe posadowienie popiersia powinno przewidywać inskrypcję w postaci imienia i nazwiska prezydenta oraz dat jego życia. Przewiduje się możliwość rozbudowania tej inskrypcji w dowolnej formie. Zaznaczono, że cokół eksponujący wizerunek Narutowicza, musi podkreślać walory artystyczne rzeźby, jednak tu znów zezwolono na indywidualny dobór środków wyrazu.

Ubiegający się o nagrodę w konkursie muszą również uwzględnić w swoich projektach wytyczne władz miasta dotyczące położenia przenoszonego obiektu. Jak czytamy w regulaminie, za optymalną lokalizację uznano południowy fragment projektowanego zielonego obszaru. W opinii radnych będzie on stanowił atrakcyjne tło dla popiersia. Obszar ten przewidziano między ulicą Supińskiego kościołem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz ulicą Filtrową. W konkursowych propozycjach oblicze Gabriela Narutowicza winno być skierowane w stronę południowo-wschodnią.

Na składanie ofert zainteresowani mają czas do ostatniego dnia lutego.