Kiedy pojedziemy tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy? Drogowcy mają optymistyczne plany, ale i trzeźwą ocenę sytuacji

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy to ogromne przedsięwzięcie, które ma usprawnić i rozładować ruch w samej stolicy i jej okolicach. Oddane do użytku w grudniu 2020 roku trasy rozciągającej się między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z nowym mostem na Wiśle, czeka na zakończenie prac nad trzecim etapem inwestycji.

Przesuwane terminy i tłumaczenie drogowców

Pierwotny termin zakończenia prac nad całością POW był planowany na sierpień 2020 roku. Niestety, nie udało się go dotrzymać. Po przekazaniu do użytku kierowców 22 grudnia 2020 roku 15-kilometrowego odcinka warszawianie nadal czekają na zakończenie prac drogowych. Zgodnie z dodanym do umowy aneksem finalizacja działań na odcinku tunelu pod Ursynowem miała nastąpić do końca marca 2021 roku. Następna data wyznaczona została na drugi kwartał 2021 roku. Drogowcy tłumaczą, iż obu terminów nie udało się dotrzymać ze względu na długi okres oczekiwania na odpowiednie zezwolenia, które miały umożliwić dalsze działania. Ponadto, w najwyższej trosce o bezpieczeństwo kierowców, na całym odcinku przeprowadzane są dokładne testy, obejmujące monitoring, klapy wentylacyjne, oświetlenie, szafy aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, zasilanie obiektu, wszelkie sygnalizatory stałe i zmienne, a także system komunikacji SOS wraz z przynależnymi do niego specjalnie wydzielonych przestrzeni wraz z monitoringiem i wyposażeniem tych miejsc. Jakiekolwiek wykryte usterki to kolejny przestój. Zależnie od tego, jak poważne są uchybienia, przerwa w pracach może trwać od kilku dni do kilku tygodni, o czym mogliśmy się już przekonać przy okazji wykrycia awarii klap systemu wentylacyjnego. Usunięcie usterki i kolejne testy potwierdzające sprawność systemu zajęły drogowcom około miesiąca.

Mimo wszystko wykonawcy pozostają w optymistycznych nastrojach. Według ich obietnic zakończenie wszelkich prac i oddanie POW do użytku w całości, co będzie możliwe dopiero po zakończeniu wszelkich testów, sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej, uzyskania odbioru strażackiego i przejściu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, nastąpi jeszcze tej jesieni. Czy to się uda? Wkrótce się przekonamy.