Drogówka zatrzymała kierowcę z cennym ładunkiem i nie mniej cennym pasażerem

Podczas kontroli drogowej w Piasecznie doszło interesującego zwrotu akcji. Interwencja policjantów drogówki zakończyła się przechwyceniem nielegalnych substancji i rozpoznaniem poszukiwanego za granicą pasażera pojazdu.

Nie taka rutynowa interwencja

Do zatrzymania w celu kontroli pełniących służbę policjantów skłoniło stwierdzenie faktu nieprzestrzegania przez kierowcę opla przepisów drogowych. Dwudziestoczterolatek ignorował znaki i ograniczenia prędkości. Podczas standardowych działań określonych w procedurze odkryto, że kierowca posiada przy sobie nielegalne substancje odurzające. Przeprowadzone testy dały jednoznaczne wyniki i potwierdzono, iż poddany badaniu materiał to narkotyk – amfetamina.

Wydawać by się mogło, że już to wystarczy za uznanie dnia służby za nietypowy, jednak na tym nie koniec. Po wylegitymowaniu i zweryfikowaniu tożsamości podróżującego z dwudziestoczterolatkiem pasażera stwierdzono, iż jest on poszukiwany przez niemiecką policję do przeprowadzenia “czynności prawnych”. Informację taką policjanci drogówki uzyskali z systemu informacyjnego Schengen, który powstał na potrzeby międzynarodowej współpracy organów ścigania. Zasięg terytorialny tej bazy danych i zakres zawierających się w niej informacji niewątpliwie pozwala na znaczne usprawnienie działania władz mundurowych w obrębie zrzeszonych państw.

Po ustaleniu szczegółów przeprowadzający interwencję policjanci wręczyli intrygującemu pasażerowi wezwanie, obligujące go do stawienia się przed władzami strony Niemieckiej. Przewożący narkotyki kierowca został oczywiście natychmiast zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu.