Kamienica przy ulicy Wilczej 32 w Warszawie wpisana do rejestru zabytków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję o uwzględnieniu kamienicy usytuowanej przy ul. Wilczej 32 w Warszawie na liście rejestrowanych zabytków nieruchomych na terenie województwa mazowieckiego. Znajdujący się w centrum stolicy budynek, uznany za zabytek, to kolejny dowód na bogatą historię i kulturalne dziedzictwo Mazowsza.

Informację na ten temat przekazał Profesor Jakub Lewicki, który wykorzystał do tego celu media społecznościowe. Zapewnił on, że daną sprawę rozpatrywano z pełną starannością, a proces decyzyjny w kwestii wpisania kamienicy do rejestru zabytków został zainicjowany przez sam Urząd. Decyzja ta jest wynikiem procedur urzędowych, które zostały podjęte z własnej inicjatywy, co podkreśla wagę i znaczenie tej decyzji dla zachowania dziedzictwa kulturowego regionu.