Hydroizolacja budynku – czy jest skuteczna?

Wysokie zawilgocenie fundamentów i ścian może dotyczyć nie tylko starych i zalanych budynków, ale również nowo powstałych obiektów. Utrzymująca się wilgoć prowadzi do rozwoju pleśni i grzybów oraz stanowi poważne zagrożenie dla konstrukcji. Dlatego tak ważne jest usunięcie z budynków wilgoci. Procesowi osuszania powinno towarzyszyć odtworzenie hydroizolacji. Dowiedz się, czy hydroizolacja jest skuteczna w walce z wilgocią i co wpływa na efektywność tworzonej bariery.

Na czym polega hydroizolacja budynku?

Hydroizolacja budynku to proces uszczelniania fundamentów, ścian, tarasów czy posadzek w celu zabezpieczenia przed wilgocią oraz zapewnienia komfortu użytkownikom. W zależności od specyfiki problemu, przeprowadza się hydroizolację poziomą lub pionową.

 • Hydroizolacja pozioma pozwala odciąć dostęp wody od dołu. Umożliwia zablokowanie tzw. podciągania kapilarnego, które jest częstą przyczyną zawilgocenia ścian do dużych wysokości. Wykonanie izolacji poziomej wystarcza do pełnego rozwiązania problemu. Cały proces polega na nawierceniu otworów w ścianie w jednej linii i w równych odległościach oraz na wprowadzeniu odpowiedniego materiału iniekcyjnego.
 •   Hydroizolacja pionowa rekomendowana jest w przypadku zaatakowania całej powierzchni ściany przez wodę, co zdarza się głównie w starszych budynkach. Woda zostaje odcięta, ściana osuszona, a jej struktura dodatkowo wzmocniona. Wodoszczelna bariera obejmuje całą powierzchnię ściany. Prawidłowe wykonanie pionowej izolacji pozwala zabezpieczyć budynek przed zniszczeniem na wiele lat.

Zarówno hydroizolacje poziome, jak i pionowe mogą zostać wykonane w technologii Iniekcji Krystalicznej®.

Iniekcja Krystaliczna® – metoda tania i bezinwazyjna, ale czy skuteczna?

Iniekcja Krystaliczna® to opatentowana technologia osuszania budynków z jednoczesnym odtworzeniem izolacji przeciwwilgociowej – wytworzeniem blokady przeciwwilgociowej w zawilgoconych murach. Metoda ta polega na wprowadzeniu (wstrzyknięciu) materiału iniekcyjnego do uprzednio przygotowanych w murze otworów iniekcyjnych. Na rynku można znaleźć różnorodne preparaty do iniekcji krystalicznej. Produktem oryginalnym, dedykowanym opatentowanej technologii, jest CRYSTARID®. To nowoczesny, wielokrotnie nagradzany środek, powstający na bazie krzemianów.

Do najważniejszych zalet Iniekcji Krystalicznej® należą:

 •   skuteczność – zapewnia doskonałe efekty nawet w przypadku mocno zawilgoconych ścian;
 •   bezinwazyjność – nie wymaga remontów ani ingerencji w teren;
 •   niskie koszty – to najtańsza z dostępnych w Polsce metod;
 •   łatwość stosowania – nie wymaga wcześniejszego osuszania ani odsalania ścian;
 •   uniwersalność – zapewnia wytworzenie zabezpieczeń przed wilgocią w murach z cegły, kamienia, ceglano-kamiennych i innych, zarówno w nowych, jak i w starych budynkach;
 •   bezpieczeństwo – wykorzystuje naturalne materiały, neutralne dla środowiska i człowieka;
 •   trwałość – ściana jest bezterminowo chroniona przed dalszym podciąganiem wilgoci z gruntu;
 •   szybkość działania – usunięcie wilgoci z głębokich warstw muru usprawnia jego wysychanie;
 •   niezawodność – Instytut Budownictwa WAT przetestował metodę na przeszło 300 obiektach.

Osuszanie murów i odtwarzanie hydroizolacji metodą Iniekcji Krystalicznej® wiąże się z szeregiem dodatkowych korzyści, przede wszystkim ze wzmocnieniem struktury ściany przy zachowaniu jej paroprzepuszczalności. Dzięki temu wewnątrz budynku może utrzymywać się przyjemny mikroklimat.

Czynniki wpływające na skuteczność hydroizolacji budynku

Na efektywność i trwałość wykonanej hydroizolacji budynku wpływają różne czynniki, a w szczególności:

 •   dobrana metoda – w każdym przypadku powinna zostać ona dopasowana do stopnia degradacji i materiału ścian oraz innych, specyficznych wymagań projektu;
 •   zastosowane materiały – powinny być one odpowiednio dobrane, trwałe i sprawdzone;
 •   kompetencje wykonawcy – przeprowadzenie hydroizolacji warto powierzyć zaufanej, doświadczonej firmie.

Za najskuteczniejszą metodę osuszania budynków i odtwarzania izolacji przeciwwilgociowej uznawana jest Iniekcja Krystaliczna®. Wykonaną w ten sposób izolację cechuje bezterminowa trwałość. Po zastygnięciu masy iniekcyjnej powstaje całkowicie odporna na działanie wody bariera hydroizolacyjna. Do pełnego uszczelnienia dochodzi w ciągu nawet 7 dni.

Szukasz firmy, której specjalnością jest hydroizolacja w Warszawie? Skontaktuj się z MPH Kapilar! Firma oferuje autorski sposób osuszania hydroizolacji za pomocą Iniekcji Krystalicznej®. Na usługę udziela bezterminowej gwarancji.