Działania kontrolne Straży Granicznej i Policji wobec cudzoziemców świadczących usługi przewozu przez aplikacje mobilne

W ostatnim czasie, Straż Graniczna oraz organy policyjne podjęły energiczne działania mające na celu sprawdzenie legalności pobytu obcokrajowców zajmujących się transportem osób za pośrednictwem popularnych aplikacji mobilnych. W wyniku tych działań, czterech mężczyzn, przebywających na terenie Polski nielegalnie, zostało zatrzymanych a następnie ukaranych mandatami karnymi. Dodatkowo, każdemu z nich wydano decyzje o konieczności opuszczenia kraju, wraz z sześciomiesięcznym zakazem ponownego wjazdu zarówno do Polski jak i innych krajów strefy Schengen.

Patrole Straży Granicznej i policji skupiły swoją uwagę na Dworcu Centralnym w Warszawie oraz jego najbliższej okolicy, gdzie dokonano kontroli kilkunastu kierowców. Zgodnie z informacją przekazaną przez Straż Graniczną, czterech cudzoziemców – dwóch obywateli Gruzji, jednego z Azerbejdżanu i jednego z Tadżykistanu – zostało zatrzymanych podczas tych kontroli. Wszyscy oni pracowali jako kierowcy oferujący usługi przewozu osób, a ich pobyt w Polsce nie był uregulowany odpowiednimi dokumentami.