Czy obywatele mają prawo do podejmowania walki z władzą o zdrowe powietrze? Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie..

Wydawać by się mogło, że prawo dostęp do czystego powietrza to prawo przynależne każdemu mieszkańcowi ziemi. Różnego rodzaju organizacje, w tym rządy krajów i władze miejskie, mają obowiązek sprawować pieczę nad jakością powietrza, którym oddychają obywatele. Jak się jednak okazało, gdy z tego obowiązku władza się nie wywiąże, żaden członek społeczności nie ma na to zaniedbanie najmniejszego wpływu. Dlaczego? Argument w tej sprawie przedstawił w ostatni piątek Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Demokracja wyższej instancji

Demokracja – tym właśnie odrzucenie skargi złożonej jesienią ubiegłego roku przez aktywistów Miasto Jest Nasze i grupy ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi motywował Wojewódzki Sąd Administracyjny. Dlaczego w ogóle pojawiły się zastrzeżenia i złożono skargę?

Za podstawę do podjęcia takiego kroku działacze uznali brak efektywności Programu Ochrony Powietrza na terenie województwa. Aby wywrzeć na władzach zmianę w nieskutecznym projekcie, skierowali kilka wniosków do wojewódzkiego sejmiku. Następnie dokumentami zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny, który w piątek 28 stycznia odrzucił wszelkie zażalenia. Jak podkreślono w uzasadnieniu tej decyzji, oddanie społeczeństwu możliwości zaskarżania tego rodzaju dokumentów, podważyłoby zasady, na których opiera się ustrój demokratyczny.

Program nie działa jak trzeba, ale nikt nic z tym nie zrobi

Z decyzją sądu nie zgodzili się ani przedstawiciele Miasto Jest Nasze, ani prawnicy z grupy ClientEarth. Ich zdaniem taka postawa zezwala na całkowitą ignorancję przez władze w kraju przepisów. Zatwierdzone prawo do czystego powietrza i obowiązek troski o środowisko pozostaje tylko martwą literą wobec postawy, jaką zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny. Zdaniem wnioskodawców brak możliwości rzeczywistego wpływu na władze w tym zakresie jest niedopuszczalny. Do tej pory, w strukturach Unii Europejskiej, w takiej sytuacji znajdowali się tylko obywatele Bułgarii i Węgier. Działacze zapowiadają złożenie odwołania od wydanej w piątek decyzji.

Jak natomiast wygląda troska o czyste powietrze w innych rejonach kraju? Podjęte w tym zakresie działania na terenie Warmii i Mazur opisuje portal Emragowo.pl.