Co można zobaczyć nieopodal, czyli zwiedzanie okolic Warszawy. Kampinoski Park Narodowy – tam, gdzie wciąż rządzi natura

Choć dziś wydaje się to niemal niemożliwe, do tej pory na terenie kraju znajdą się miejsca, w których można zapomnieć o pędzącym bez opamiętania świecie. Miejsca, gdzie przyroda, nie zważając na rozwijające się dokoła miejskie ośrodki, nie pozwoliła na oddanie się pod władanie człowieka. Jednym z nich, a przy tym niezwykle wyjątkowym, jest rozpościerający się niemalże na granicy stolicy Kampinoski Park Narodowy.

Kampinoski Park Narodowy – ochrona pradawnej puszczy

By z Warszawy udać się do Kampinoskiego Parku Narodowego nie trzeba wiele czasu. Od zielonych płuc stolicy i wyjątkowego krajobrazu dzieli zainteresowanych jedynie 30 minut drogi. Na terenie parku spotkać można różnorodną faunę i florę. Jest to wynikiem bardzo zróżnicowanego klimatu na obszarze puszczy i tak samo niejednorodnego ukształtowania terenu.

To, jak dziś wygląda teren Puszczy Kampinoskiej, jest zasługą ostatniego lądolodu, który nawiedził tę krainę. Topniejące wody lodowca powoli rzeźbiły koryta rzek, odsłaniały wyspy i piaszczyste łachy. Doprowadziły do utworzenia się obszarów bagiennych, a także niespotykanych zbyt często w tym klimacie pokaźnych wydm.

Kampinoski Park Narodowy, utworzony w roku 1953, obejmuje 385 kilometrów kwadratowych terenu. W nich zawierają się 22 obszary objęte ścisłą ochroną, jednak stanowią one zaledwie 12 procent powierzchni całego puszczy. Drugi w Polsce co do wielkości rezerwat przyrody pierwszeństwa ustępuje tylko jednemu – Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu.

Na tym rozległym terytorium odwiedzający mogą podziwiać faunę i florę w najróżniejszych odmianach, w tym także łosie, bobry i rysie. Dla tych, którzy chcą podziwiać cuda natury bardziej świadomie, polecamy wybrać się na jeden z ustanowionych w Kampinosie szlaków.

Puszcza Kampinoska – niemy świadek historii

Zważywszy na ogromne tereny, które posiada w swym władaniu Puszcza Kampinoska, nie ma co się dziwić, że to właśnie w jej cieniu kształtowały się polskie dzieje. To skrajem tego lasu w roku 1410 pod Grunwald podążał z wojskami Władysław Jagiełło, a w roku 1794 maszerowała dywizja Henryka Dąbrowskiego. Uczestnicy powstania styczniowego urządzili w puszczy sztab powstańczy. Tu też kryli się w czasie II wojny żołnierze Armii Krajowej.

Dla zainteresowanych historią okresu wojny na szczególną uwagę zasługuje cmentarz-mauzoleum w Palmirach. To tam spoczywa ponad 2000 ofiar masowych potajemnych egzekucji, jakich dopuszczał się okupant na terenie podwarszawskich lasów.