Areszt Śledczy Warszawa-Grochów – tajemnice jednego z najbardziej znanych miejsc w stolicy

Warszawska ulica Chłopickiego 71a jest siedzibą jednego z najbardziej rozpoznawalnych aresztów w stolicy, Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów. Razem z nieistniejącym już aresztem na ulicy Rakowieckiej, te dwie placówki są najbardziej znanymi miejscami odosobnienia w Warszawie. Areszt na Grochowie ma dodatkowy unikalny status, jako jedyne miejsce na Mazowszu, gdzie kierowane są skazane kobiety. Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie historie może przetrzymywać to miejsce? W tym artykule zbadałem początki grochowskiego aresztu i odkryłem proces rekrutacji do Służby Więziennej.

Obiekty Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów znajdują się pomiędzy torami kolejowymi, a niedaleko rozciąga się rezerwat krajobrazowy “Olszynka Grochowska”. Obiektem sąsiadującym z aresztem jest również opuszczone osiedle Dudziarska, które zasłynęło dzięki swoim poprzednim mieszkańcom. Kompleks obejmuje sześć oddziałów mieszkalnych, biuro administracyjne oraz budynek kwatermistrzostwa.

Jest to jedyna placówka tego typu w okręgu warszawskim, której podlegają skazane kobiety. Zakład osadza zarówno tymczasowo zatrzymane i skazane kobiety, jak i mężczyzn – informuje kpr. Sylwia Kaczmarczyk, pracownik działu ewidencji w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów. Wraz z oddziałem zewnętrznym, liczba osadzonych przekracza 700 osób, z czego samych kobiet jest około 400.

Podczas rozmowy dowiedziałem się, że skazani tam ludzie reprezentują “praktycznie cały kodeks karny”. Jest to miejsce przeznaczone dla kobiet skazanych po raz pierwszy, nieletnich oraz recydywistek penitencjarnych odbywających karę w warunkach zamkniętego zakładu. Obecne są tam również osoby odbywające karę po raz pierwszy i młodocianych w warunkach półotwartego zakładu.