Analiza działań służb porządkowych w Warszawie w 2023 roku – podsumowanie liczby interwencji

Według przeprowadzonego raportu na temat stolicy Polski w 2023 roku, służby porządkowe musiały zareagować niemal pół miliona razy. Większość tych przypadków dotyczyła kradzieży i przestępstw związanych z narkotykami.

W 2023 roku odnotowano niewielki spadek liczby przestępstw na terenie Warszawy. Dane pokazują, że liczba ta zmniejszyła się z 56,9 tysiąca do 56,2 tysiąca. Szczegółowa analiza wykazała, że najczęściej dochodziło do kradzieży – odnotowano ich 14,8 tysiąca. Przestępstwa narkotykowe były drugim co do częstości występowania typem przestępstwa z liczbą 5,3 tysiąca. Zanotowano także 33 przypadki zabójstw.

Służby policyjne były zaangażowane w interwencje aż 465,5 tysiąca razy w ciągu 2023 roku.

Natomiast jeśli chodzi o Straż Miejską, odnotowano obniżenie liczby interwencji. Ta jest najniższa od 2019 roku i wynosi 353,5 tysiąca. Strażnicy najczęściej musieli reagować w sytuacjach związanych z ruchem drogowym.

Przeglądając interwencje straży pożarnej w Warszawie w 2023 roku, stwierdzono, że ich liczba wynosiła ponad 20,2 tysiąca. Większość tych przypadków dotyczyła tak zwanych miejscowych zagrożeń. Strażacy musieli również odpowiadać na niemal 6 tysięcy fałszywych zgłoszeń i stawić czoło blisko 4 tysiącom pożarów.