Analityczne spojrzenie na oddziaływanie Południowej Obwodnicy Warszawy na otoczenie

Analiza wpływu Południowej Obwodnicy Warszawy, odcinek od węzła Puławska do węzła Lubelska, na otoczenie została zrealizowana – jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Informatorka warszawskiego oddziału GDDKiA podała do wiadomości, że w ramach analizy przeprowadzono badania dotyczące poziomu hałasu, a także wykonano pomiary jakości powietrza i gleby w obszarze inwestycji. Wszystkie zebrane dane zostały dostarczone do właściwych jednostek ochrony środowiska.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła szczegółowe informacje o postępowaniu analitycznym, które dotyczyło S2 Południowej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłem Puławska a węzłem Lubelska. Zakres i metodyka tej analizy zostały ustalone przez Regionalnego Dyrektora ds. Ochrony Środowiska stolicy.

Podsumowanie tego badania obejmuje między innymi analizy dotyczące poziomu hałasu w obszarach sąsiadujących z trasą S2 Puławska – Lubelska, a także pomiary jakości powietrza i gleby w rejonie tej inwestycji drogowej. Analiza ta oceniła efektywność zastosowanych tam urządzeń redukujących hałas oraz wskazała na konieczność budowy dodatkowych zabezpieczeń akustycznych w miejscach, gdzie wykryto naruszenie norm hałasu, szczególnie dla niedawno powstałych budynków mieszkalnych – takie informacje przekazała publicznie rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA, Małgorzata Tarnowska.

GDDKiA dodała również, że od września 2021 r., aż do końca 2022 r., prowadzone były ciągłe pomiary i analizy jakości atmosferycznego powietrza w pobliżu obiektu na Ursynowie. Dane te były zbierane z rejonu tunelu oraz okolic portali. Wykonywano m.in. badania zawartości dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego (PM2,5 oraz PM10) oraz benzenu.

Badania te były prowadzone non-stop przez pełne 365 dni na wyrzutniach tunelu oraz przez co najmniej 70 dni pomiarowych rocznie w rejonie portali. Dane te zostały następnie skrupulatnie przeanalizowane przez specjalistów, którzy nie znaleźli dowodów na pogorszenie jakości powietrza w rejonie wejść do tunelu na Ursynowie, dzięki czemu nie ma zagrożenia dla mieszkańców tej okolicy.