Aktualności: Wykrycie bakterii Legionella w przedszkolu publicznym numer 20 na ulicy Sempołowskiej

Przedszkole publiczne nr 20 zlokalizowane przy ulicy Sempołowskiej stało się miejscem wykrycia bakterii Legionella. Pomimo tego, instytucja nadal funkcjonuje, a Sanepid podjął odpowiednie kroki, wydając stosowne zalecenia.

Placówka edukacyjna w centrum miasta stanęła w obliczu problemu zdrowotnego – na jej terenie stwierdzono obecność bakterii Legionella. Mimo to, przedszkole nie zaprzestało działalności, a służby sanitarne podjęły konieczne działania, udzielając rekomendacji dotyczących dalszych kroków.

Według informacji przekazanych przez placówkę na platformach społecznościowych, testy wody pod kątem obecności Legionelli dały pozytywny wynik. Przedszkole utrzymuje ścisłą współpracę z Sanepidem i realizuje wszystkie jego zalecenia w celu ochrony zdrowia małych podopiecznych i pracowników.

W oficjalnym komunikacie przedszkola podkreślono, że ryzyko zarażenia bakterią Legionella jest ograniczone. Bakteria ta nie przenosi się od osoby chorej ani poprzez spożywanie skażonej wody. Do infekcji dochodzi jedynie poprzez inhalację skażonego aerozolu wodnego.

W kontekście warunków panujących w przedszkolu, zaznaczono, że możliwość zakażenia występuje jedynie podczas korzystania z prysznica. Wszystko wskazuje na to, że poziom zagrożenia dla dzieci jest minimalny.