Akcja "Kaskadowy pomiar prędkości" na terenie całego województwa mazowieckiego już 6 lipca

Siły policyjne z województwa mazowieckiego ogłosiły plany wdrożenia prewencyjnej inicjatywy kontroli prędkości, znaną jako “Kaskadowy pomiar prędkości”. Ten skoordynowany wysiłek ma miejsce na przestrzeni całego regionu już najbliższą sobotę, 6 lipca. Głównym celem tej akcji jest zminimalizowanie ryzyka powodowanych przez kierowców, którzy nie przestrzegają ograniczeń prędkości.

Policja ruchu drogowego, podczas całodniowej akcji w dniu 6 lipca, skoncentruje swoje siły na realizacji działań prewencyjnych i kontrolnych o nazwie “Kaskadowy pomiar prędkości”. Te działania będą polegać na przeprowadzaniu inspekcji na tej samej arterii komunikacyjnej, w tym samym czasie, lecz na różnych odcinkach drogi przez patrole policyjne rozmieszczone po sobie na często krótkich dystansach.

Głównym celem tych działań jest zmniejszenie ryzyka związanego z niestosowaniem się do obowiązujących limitów prędkości. W trakcie tej operacji wykorzystane zostaną zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane pojazdy policyjne. Dodatkowo będą one zaopatrzone w wideorejestratory oraz przenośne urządzenia do pomiaru prędkości.

Stałe punkty kontroli prędkości, a także pomiary prowadzone na bieżąco, będą zlokalizowane głównie w miejsca, gdzie stwierdzono wysokie ryzyko narażenia na niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Policyjna służba apeluje do kierowców, podkreślając, że przyczyną wypadków drogowych jest często łamanie przez nich obowiązujących norm bezpieczeństwa. Największym zagrożeniem dla życia, które pozostaje niezmienione od wielu lat, jest nieprzystosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Z tego powodu, co roku, kierowcy jeżdżący z nadmierną prędkością są odpowiedzialni za incydenty, które powodują śmierć ponad jednej trzeciej wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych.