Zmienne losy inwestycji mieszkaniowej na Ochocie: TBS przy ul. Banacha

Planowana od 2009 roku budowa osiedla Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) przy ulicy Banacha na warszawskiej Ochocie wkrótce zostanie rozpoczęta. Mimo wieloletnich kontrowersji i krytyki, miasto zdecydowało się na realizację inwestycji, która przewiduje powstanie ponad dwustu mieszkań. Ciekawostką jest fakt, że plany budowy sprzeczne są z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przez… samorząd miejski.

Kilka dni temu podpisano umowę z wykonawcą – firmą Zab-Bud, która za około 100 milionów złotych ma zrealizować inwestycję trwającą już niemal dekadę. Warto przypomnieć, że pierwotne założenia projektu dotyczące taniego bloku mieszkaniowego spotkały się z gwałtowną krytyką ze względu na niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania uchwalonym specjalnie dla tego terenu przez radnych. Głównym punktem sporu było niewystarczające zapewnienie miejsc parkingowych w ramach planowanej inwestycji.

Na tyle silna była ta krytyka, że wojewoda mazowiecki, po rozpatrzeniu skargi złożonej przez burmistrz Ochoty, unieważnił pozwolenie na budowę. Burmistrz obawiała się, że z powodu niedoboru miejsc parkingowych, samochody mieszkańców nowego osiedla zaleją sąsiednie ulice. Przypominała także, że według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru powinno przypadać jedno miejsce parkingowe na każde mieszkanie. W przypadku tej inwestycji miasto proponuje jednak o 50% mniej miejsc parkingowych.