Zmiana statutu Muzeum Sztuki Nowoczesnej: Pawilon nad Wisłą stanie się miejscem dla sztuk performatywnych

Warszawska Rada Miasta podjęła decyzję o modyfikacji statutu Muzeum Sztuki Nowoczesnej, przekształcając Pawilon nad Wisłą w oddzielny dział tej instytucji. Pomieszczenie to ma pełnić funkcję przestrzeni dedykowanej tańcu oraz innym formom sztuki performatywnej. Jak zaznaczają przedstawiciele władz miejskich, jest to reakcja na długotrwałe postulaty ze strony środowisk artystycznych o zapewnienie miejsca dla tańca, performensu i choreografii na terenie Polski. Więcej informacji znajduje się poniżej.

Decyzja o zmianie statutu popularnego warszawskiego muzeum i wyodrębnieniu Pawilonu nad Wisłą jako osobnego oddziału, zapadła w czwartek 4 kwietnia. Podczas poprzedniego zebrania rady, które miało miejsce 14 marca, radni zgodzili się na przeznaczenie 8 milionów złotych na inwestycje związane z modernizacją, przebudową i wyposażeniem Pawilonu. To dzięki tym rozstrzygnięciom w Warszawie powstanie scena dla tańca i innych działań performatywnych.

Brakiem miejsca dedykowanego dla sztuki tańca i performensu najbardziej dotknięci są artyści – podkreśla Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Warszawy. Planowane działania w Pawilonie nad Wisłą są odpowiedzią na długotrwałe zapotrzebowanie środowisk artystycznych na stworzenie przestrzeni dla tańca, performensu i choreografii w Polsce.