Zielona Wizja Warszawy — dokument przyjęty przez radnych

Warszawa ma w planach wdrożenie konkretnych działań na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. To nie wszystkie założenia dokumentu, który zgodnie z zapewnieniami urzędników, jest dla stolicy szyty na miarę. Radni w większości podpisali dokument. Swojego poparcia nie udzielili jedynie radni PiS, obawiający się, że projekt niesie zbyt duże koszty społeczne.

Zielona Warszawa — część radnych boi się konsekwencji wdrożenia nowego planu

Dokument o wdzięcznej nazwie Zielona Wizja Warszawy zakłada szereg działań, dzięki którym stolica stanie się bardziej przyjazna mieszkańcom. Czyste powietrze, więcej zieleni i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych to jedne z działań na rzecz planu. Radni większością głosów zaakceptowali projekt, ale część z nich wstrzymała swoje poparcie. Radni PiS obawiają się, że projekt będzie trudny do zrealizowania w obecnych czasach. Wspomniano o wysokich kosztach społecznych i planach, które miały zostać zrealizowane w poprzednich latach, ale się to nie udało. Urzędnicy zapewniają jednak, że plan przygotowano specjalnie dla Warszawy i ma on duże szanse powodzenia.