Żegnamy wybitnego prof. Piotra Węgleńskiego – eminencję w dziedzinie biologii i genetyki

Prof. Piotr Węgleński, uznany biolog i genetyk, a także ceniony pedagog akademicki, odszedł z tego świata w wieku 84 lat. Zasłużył się dla środowiska naukowego jako rektor i prorektor Uniwersytetu Warszawskiego przez wiele lat. Jego osoba była ważnym elementem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, gdzie pełnił funkcję członka, a także Polskiej Akademii Nauk, gdzie był członkiem rzeczywistym. Profesor Węgleński pozostawił po sobie bogaty dorobek naukowy, składający się z licznych publikacji z dziedziny genetyki. Wśród nich warto wymienić takie prace jak “Molekularne Podstawy Życia”, “Inżynieria genetyczna” czy “Genetyka molekularna”.

Dnia 19 stycznia, w piątek, nadeszła smutna informacja o śmierci prof. Piotra Węgleńskiego. To Uniwersytet Warszawski poinformował o tej stracie społeczność akademicką i szerszą publiczność za pośrednictwem mediów społecznościowych.

“Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 19 stycznia 2024 r. odszedł od nas prof. Piotr Węgleński, wybitny uczony i długoletni prorektor oraz rektor Uniwersytetu Warszawskiego” – tak brzmiał komunikat zamieszczony przez Uniwersytet Warszawski na platformie Facebook.