Wzrost zachorowań na Legionellę w Polsce

Zdiagnozowano łącznie 143 przypadki zakażenia bakterią Legionella. Poza regionem podkarpackim stwierdzono pierwsze wystąpienie choroby w Małopolsce. W Mazowieckiem, mimo że nie odnotowano żadnego nowego zakażenia w sierpniu, od początku bieżącego roku potwierdzono 10 przypadków zachorowań na Legionellę. Jak wyjaśnia Marlena Skorupka-Dziedzic z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, bakterie Legionella rozmnażają się w systemach wodociągowych, instalacjach ciepłej i zimnej wody, zbiornikach oraz urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, a także w urządzeniach podgrzewających wodę.

W piątek, 28 sierpnia, Służba Sanitarna poinformowała o hospitalizacji 113 osób. Łącznie zdiagnozowano do tej pory zakażenie Legionellą u 146 osób. Najwięcej pacjentów pochodzi z Rzeszowa – 96 osób oraz z powiatu rzeszowskiego – 31 osób. Dodatkowo pojedyncze przypadki zakażeń na Podkarpaciu stwierdzono również w powiatach: dębickim, ropczycko-sędziszowskim, łańcuckim, jasielskim, przeworskim, przemyskim, kolbuszowskim, niżańskim, stalowowolskim.

Zauważono też obecność Legionelli na terenie Lubelszczyzny. Jednak dotyczy to pacjenta z Opolskiego, który wcześniej przebywał w Rzeszowie.