Warto zobaczyć, czyli barbakan i mury starego miasta w Warszawie

Stolica Polski, jak na najważniejszy gród w państwie przystało, poszczycić się może licznymi zabytkami o dużej wartości historycznej. Zwiedzanie murów miejskich, dostarczy wszystkim odwiedzającym niezapomnianych wrażeń, przybliży historię i dostarczy informacji na temat funkcjonowania tego wyjątkowego miejsca w minionych wiekach.

Mury miejskie i Barbakan

Barbakan był jednym z najważniejszych elementów fortyfikacji obronnej średniowiecznego miasta. Zachowany zazwyczaj w okrągłej formie budynek wysuwał się przed linię murów i łączył z osłoniętą bramą główną. W Warszawie budowla powstała w celu zabezpieczenia wjazdu na teren Starej Warszawy od strony Bramy Nowomiejskiej. Ceglana budowla wzniesiona została w połowie XVI wieku według projektu Jana Baptysty w Wenecji. Na przełomie wieku XVI i XVII elewację zwieńczono renesansową attyką. Choć wybudowany w ramach fortyfikacji, rzeczywistą swoją rolę w działaniach obronnych barbakan odegrał tylko raz, podczas potopu szwedzkiego. W wieku XVIII i XIX budowla została częściowo rozebrana, a następnie włączona w ciąg otaczających ją kamienic. W kolejnych latach niemalże całkowicie zniszczony w efekcie prowadzonych na terenie Starego Miasta działań wojennych.

Historia jak z obrazka

Po zakończeniu II wojny światowej, Biuro Odbudowy Stolicy zdecydowało o przywróceniu murom obronnym miasta ich średniowiecznego kształtu. Na podstawie XVIII rycin wyrysowano projekty, ustalono plan prac i w latach 1952-1954 pod kierunkiem Wacława Podlewskiego przeprowadzono rekonstrukcję budowli.

Barbakan, będący jednym z kilku tego typu obiektów w Europie, można podziwiać, odwiedzając mury Starego Miasta. W sezonie letnim zwiedzający mogą zapoznać się z  wystawą Muzeum Warszawy, poświęconą historii fortyfikacji stolicy.