Warszawski plac Bankowy: Mieszkańcy współtworzą nową wizję przestrzeni

Rozpoczęcie warsztatów planistycznych, które mają na celu stworzenie koncepcji docelowego zagospodarowania placu Bankowego w Warszawie, stało się faktem. W okresie od 4 do 22 listopada, mieszkańców stołecznego miasta zaprasza się do udziału w konsultacjach. Będą oni mogli wyrazić swoje zdanie na temat propozycji zmian tyczących się tej części miasta. Dodatkowo, dla zainteresowanych przewidziano specjalny spacer z architektami po omawianym obszarze.

Według najświeższego komunikatu Ratusza, warsztaty projektowe dotyczące koncepcji docelowego zagospodarowania placu Bankowego ruszają niebawem. Prezydent miasta Warszawa Rafał Trzaskowski opisuje to jako kolejny etap projektu Nowe Centrum Warszawy, którego celem jest modernizacja ulic i placów Warszawy.

Trzaskowski podkreśla znaczenie placu Bankowego jako zatłoczonego węzła komunikacyjnego i przesiadkowego. Zastanawia się, jak można go ulepszyć i jak wyeksponować jego piękno oraz historyczne i turystyczne walory. Dąży do stworzenia przestrzeni, która nie tylko służyłaby do uroczystości przy pomniku Stefana Starzyńskiego czy krótkich przesiadek, ale również sprzyjała codziennym spotkaniom i spacerom. Kluczowe pytania dotyczą ograniczenia ruchu kołowego i miejsc na zasadzenie drzew. Wszystkie te kwestie będą omawiane podczas warsztatów, gdzie mieszkańcy Warszawy będą mogli wyrazić swoje pomysły i oczekiwania.