Warszawa w czasie wojny: Potężne straty materialne i ludzkie

Warszawa, będąca przed wybuchem II Wojny Światowej centrum polskiego przemysłu, zrzeszającym blisko 40% krajowej produkcji, musiała czekać aż do lat sześćdziesiątych, by odzyskać swoją dawną pozycję. Wywołane działaniami wojennymi szkody materialne w stolicy Polski oszacowano na olbrzymią sumę 45 miliardów 300 milionów dolarów, co odnotowano w “Raporcie o stratach wojennych Warszawy”. Jak donosi Instytut Strat Wojennych, okres wojenny pozbawił życia około 700 tysięcy warszawiaków.

W 2022 roku powstało najbardziej kompleksowe dotąd opracowanie, mające na celu podsumowanie konsekwencji niemieckiej polityki względem Warszawy. Inicjatywa prezydenta miasta Lecha Kaczyńskiego zaowocowała stworzeniem “Raportu o stratach wojennych Warszawy”, który na setkach stron zawiera szczegółowe analizy strat w takich obszarach jak nieruchomości, zabytki, infrastruktura komunikacyjna czy mienie ruchome. Wszystko to pozwoliło oszacować wartość strat materialnych miasta na 45 miliardów 300 milionów dolarów.

Z kolei Józef Menes odwołując się do raportu z 2022 roku sporządzonego przez Instytut Strat Wojennych, ujawnił wyniki badań nad skalą strat ludzkich. Zgodnie z tymi danymi, w czasie wojny życie straciło blisko 700 tysięcy mieszkańców miasta. Po upadku Powstania Warszawskiego wielu z nich zostało deportowanych do obozów koncentracyjnych (45 tysięcy ofiar) oraz obozów pracy przymusowej (52 tysięcy ofiar).

Jeden z członków Rady Instytutu Strat Wojennych podkreślił, jak ogromne straty poniosła Warszawa w porównaniu do innych polskich miast i miast europejskich. Jak zaznaczył, skutki tych strat były odczuwalne przez wiele dekad.