W biurze mazowieckiego konserwatora zabytków powstał nowy oddział. Jego zadaniem jest ochrona zabytków Pragi

Już w ubiegłym tygodniu biuro Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poinformowało o planach utworzenia nowego, wieloosobowego stanowiska. Zadaniem oddziału będzie ochrona zabytków na terenie całej dzielnicy Pragi.

Oddział do zadań specjalnych

Zatrudnione w ramach nowo powołanego oddziału biura konserwatora osoby, będą odpowiedzialne za inspekcje zabytkowych obiektów na Pradze Północ oraz Pradze Południe. Do ich obowiązków należeć będzie ocena stanu technicznego każdego uznanego na tym terenie za zabytek obiektu. Osoby te będą także prowadziły postępowania administracyjne wobec tych podmiotów. Celem ich działań ma być jak najlepsze zachowanie wszystkich cennych konstrukcji z tego obszaru dla kolejnych pokoleń.

Pierwszy w Polsce

Decyzję o nowej jednostce podjął pełniący funkcję mazowieckiego konserwatora zabytków prof. Jakub Lewicki. Już wcześniej podkreślał on, jak ważna jest ochrona spuścizny kultury żydowskiej. Ochronę tę należy jego zdaniem roztoczyć nie tylko na terenie Pragi, ale całego miasta i kraju. Utworzone kilkuosobowe stanowisko to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce. Troskliwą i wnikliwą obserwacją zabytków zajmą się, jak zapewnia konserwator, osobom odpowiednio wykształconym i w pełni kompetentnym.

Nowe stanowisko w oczach miasta

Zaskoczeniem może być dla wielu stanowisko stołecznego ratusza, które przedstawiła reprezentująca pełniących funkcję włodarzy miasta rzeczniczka Monika Beuth-Lutyk. Według jej słów, tak jak Wojewódzki Konserwator, tak i władze miasta widzą potrzebę objęcia szczególną opieką zabytków na Pradze. Mimo funkcjonowania biura Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz obecności pełnomocnika do spraw rewitalizacji Pragi, urzędnicy nie widzą problemu w powołaniu nowej jednostki. Wyrażają oni wręcz nadzieję na przyspieszenie wszelkich prowadzonych na terenie Pragi inwestycji w związku z działalnością nowego oddziału.

Dla tych, którzy zastanawiają się, czy powołanie kilkuosobowego oddziału do spraw ochrony zabytków Pragi ma sens, polecamy zapoznanie się z tym wyjątkowym miejscem.